Басты бет

Экструдерді баптау PDF Print Email

Жұмыс сипаттамасы:

Біліктілігі анағұрлым жоғары экструдер жүргізушісінің басшылығымен ППО-10, ППО-11, ППО-16, ППО-27 типті күрделілігі орташа профильдерді немесе пленкалы құбырларды, полихлорвинилді, полистиролды, полиэтиленді және басқа қоспалардан жасалған жасанды жіптер мен қыл жасау технологиялық процесін жүргізу. Экструдерді баптау. Композицияны дайындау. Экструзия процесінің технологиялық параметрлерін реттеу. Сода немесе тальк дайындау және экструзия процесінде пленканы опалау. Сода немесе талькті дайындау жабдығына қызмет көрсету. Орау барабандарын, штангаларды ауыстыру. Бұйымдардың жекелеген геометриялық өлшемдерін бақылау. Дайындалған бұйымдарды белгіленген орынға тасымалдау. Өлшеу. Этикеткаларды безендіру. Экструдер механизмдерін тазалау және майлау. Технологиялық журналға жазбалар жүргізу.

 

Білуге тиіс:

экструзия процесінің технологиясы және оны реттеу ережесін; жабдықтың құрылысы және жұмыс істеу принципін; бақылау-өлшеу аспаптарын, өлшеу құралдарын пайдалану ережесін; опалау ережесін; күрделілігі орташа бейіндердің сапасына қойылатын талаптарды білу.

photo_2023-02-07_14-21-28.jpgphoto_2023-02-07_14-21-29.jpg

 

Добавил(а) Administrator   
15.10.21 10:56

Характеристика работ:
Ведение технологического процесса изготовления на экструдерах профилей средней сложности типа ППО-10, ППО-11, ППО-16, ППО-27 или труб пленочных, искусственных нитей и щетины из полихлорвиниловых, полистирольных, полиэтиленовых и других смесей под руководством машиниста экструдера более высокой квалификации. Наладка экструдера. Приготовление композиции. Регулирование технологических параметров процесса экструзии. Подготовка соды или талька и опудривание пленки в процессе экструзии. Обслуживание оборудования по приготовлению соды или талька. Смена намоточных барабанов, штанг. Контроль отдельных геометрических размеров изделий. Транспортировка изготовленных изделий в установленное место. Взвешивание. Оформление этикеток. Чистка и смазка механизмов экструдера. Ведение записей в технологическом журнале.


Должен знать:
технологию процесса экструзии и правила его регулирования; устройство и принцип работы оборудования; правила пользования контрольно-измерительными приборами, мерительным инструментом; правила опудривания; требования, предъявляемые к качеству профилей средней сложности.

photo_2023-02-07_14-21-28.jpgphoto_2023-02-07_14-21-29.jpg

Ae6L1qpcCrw.jpgq95A_40zBgM.jpg

A9rm_PTdZDQ.jpg

 
© 2008 Павлодарский технологический колледж