Басты бет

Қабылдау ережелері PDF Print Email

«БЕКІТЕМІН»

Технологиялық колледж

директоры

______________ К.К. Капенов

«_____ » __________ 2020 ж.

 

2020-2021 оқу жылына Павлодар мемлекеттік технологиялық

колледжіне қабылдау ережелері

  1. 1.Жалпы ережелер

1.Техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын Павлодар технологиялық колледжіне оқуға қабылдаудың Осы Үлгілік ережелері (одан әрі – «Ереже») Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының 5-бабының 11-тармақшасына, 2018 жылғы 18 қазандағы № 578 техникалық және кәсіптік білім берудің бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқытудың Үлгілік ережелеріне сәйкес құрастырылған және техникалық пен кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау тәртібін анықтайды.

2.Павлодар технологиялық колледжіне негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, ортадан кейінгі, жоғары білім бар Қазақстан Республикасы азаматтары, шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалар, сонымен қатар білім туралы құжаты бар (куәлік, аттестат) ерекше білім мұқтаждықтары бар тұлғалар қабылданады.

3.Павлодар технологиялық колледжіне оқуға түскенде Заңның 26-бабының 8-тармағымен анықталған тұлғалар үшін квота қарастырылған.

4. Қабылдау емтиханын тапсыру үлгісі білім беру ұйымымен орнатылады.

 

  1. 2.Техникалық және кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын Павлодар технологиялық колледжіне оқуға қабылдау тәртібі

 

5. Павлодар технологиялық колледжіне тұлғалардан оқуға өтініш қабылдау үшін, қабылдау емтиханын өткізу кезеңіне және білім алушылар қатарына алуға 1 маусымнан кешіктірмей білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен қабылдау комиссиясы құрылады, оның құрамы мүшелердің тақ санынан тұрады. Қабылдау комиссиясы құрамына жергілікті өкілетті және атқарушы органдардың, жұмыс берушілердің, қоғамдық ұйымдардың және білім беру ұйымдарының өкілдері енеді. Қабылдау комиссиясы құрамынан мүшелер дауысының көпшілігімен төраға сайланады.

Егер отырысқа үштен екісінен кем емес комиссия құрамы қатысса, онда қабылдау комиссиясының шешімі заңды болып саналады.

Қабылдау комиссиясының шешімі отырысқа қатысқандар санының көпшілік дауысымен қабылданады. Комиссия мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда қабылдау комиссиясы төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Хатшы қабылдау комиссиясының мүшесі болып табылмайды.

6. Білім беру ұйымы қабылдау комиссиясының аймақтарға бару арқылы тұлғаларды оқытуға қабылдау жұмысын ұйымдастыру сауалдары білім беру саласындағы жергілікті атқарушы орган келісімімен шешіледі.

7.Тұлғаларды оқуға қабылдау олардың өтініші бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

8. Тұлғалардан оқуға өтініш қабылдау келесідей бағдарламалар бойынша жүзеге асырылады:

1) орта буын мамандарын даярлауды қарастыратын техникалық және кәсіптік білім берудің бағдарламалары бойынша күндізгі оқу нысанына – күнтізбелік жылдың 20 маусымынан 25 тамызына дейін, сырттай оқу нысанына – күнтізбелік жылдың 20 маусымынан 20 қыркүйегіне дейін;

2) білікті жұмыс кадрларын даярлауды қарастыратын техникалық және кәсіптік білім берудің бағдарламалары бойынша күнтізбелік жылдың 20 маусымынан 27 қыркүйегіне дейін.

9. Оқуға түсуші өтінішпен бірге білім туралы құжаттың түпнұсқасын, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» бұйрығымен (нормативті құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізімдемесінде №6697 тіркелген) бекітілген №086-У нысанындағы медициналық анықтамасын, І және ІІ топ мүгедектері мен бала күнінен мүгедектер Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» бұйрығымен (нормативті құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізімдемесінде №6697 тіркелген) бекітілген 088-У нысанындағы медициналық-әлеуметтік сараптама қорытындысын, 3х4 көлеміндегі 4 фотосуретті қоса тапсырады.

Оқуға түсуге қажетті құжаттар жеке оқуға түсушімен немесе оның заңды өкілдерімен ұсынылады.

Қабылдау квотасы көзделген оқуға түсуші тұлғалар олардың санатын растайтын құжаттарды ұсынады.

10. Оқуға түсушілердің өтініштері оқыту нысаны бойынша тіркеу журналдарында тіркеледі.

11. Ерекше білім мұқтаждықтары бар тұлғаларды оқуға қабылдау психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңесі қорытындысын есепке алу арқылы жүзеге асыралады. Қабылдау емтихандарына қатысу үшін бала-мүгедектер мен мүгедектер (көру, есту, қимыл-тірек аппараты қызметінің бұзылуы бар) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 44 «Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығымен (нормативті құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізімдемесінде №10589 тіркелген) бекітілген мүгедектікті бекітудің құжатын ұсынған кезде қажет болған жағдайда қабылдау комиссиясы төрағасының атына еркін түрде жазылған қосымша келесідей өтініш береді:

1) жеке аудитория беру туралы;

2) бала-мүгедектер және көру, есту, қимыл-тірек аппараты қызметінің бұзылуы бар мүгедектерге арналған қабылдау емтиханы шеңберіндегі пәндердің оқытушысы болып табылмайтын көмекшіні және (немесе) мүгедек-бала мен есту қабілеті бұзылған мүгедектерге ыммен сөйлесе алатын маманды ұсыну туралы.

12. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша оқуға түсушілердің қабылдау емтихандары:

1) жалпы орта білім бар тұлғаларға үш пән (қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бағдары бойынша пән) бойынша;

2) негізгі орта білім бар тұлғаларға негізгі орта білім берудің жалпы білім беретін оқу бағдарламалары көлемінде екі пән (қазақ тілі немесе орыс тілі және мамандық бағдары бойынша пән) бойынша;

3) мамандық бағдарына сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік, ортадан кейінгі, жоғары білім бар тұлғаларға мамандықтың бейінді пәні бойынша;

4) мамандық бағдарына сәйкес келетін техникалық және кәсіптік, ортадан кейінгі, жоғары білімі бар тұлғалар үшін әңгімелесу түрінде жүргізіледі.

Конкурс білім беру ұйымы өткізген қабылдау емтихандарының нәтижелері бойынша алынған бал (баға) негізінде өткізіледі.

Қабылдау емтихандары бекітілген кестеге сәйкес өткізіледі. Қабылдау емтиханының өтетін күні мен уақыты, орны көрсетілген кесте білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен бекітіледі және емтиханға дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей ақпараттық стендтерде және білім беру ұйымының интернет ресурстарында орналастырылады.

Білікті жұмыс кадрларын даярлауды қарастыратын техникалық және кәсіптік білім берудің бағдарламалары бойынша оқуға түсушілерге арналған қабылдау емтихандары әңгімелесу түрінде өткізіледі. Қабылдау емтихандары мен әңгімелесуді өткізу кезінде дыбыстық-бейнежазба жүргізіледі.

Қабылдау комиссиясы оқуға түсушімен сәйкесінше бағыттар бойынша дербес әңгімелесу өткізеді.

Қабылдау комиссиясы әрбір оқуға түсушімен 20 минуттан артық емес әңгімелесу өткізеді.

Әңгімелесу сұрақтарының тізімі қабылдау комиссиясы төрағасымен бекітіледі.

Қабылдау емтихандарының нәтижелері оларды өткізу күні ақпараттық стендтерде немесе білім беру ұйымының интернет ресурстарында орналастырылады.

13. Орта буын маманын даярлауды қарастыратын техникалық және кәсіптік білім берудің бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін қабылдау емтихандары күндізгі оқу нысанына – күнтізбелік жылдың 1 тамызынан 27 тамызына дейін, сырттай оқу нысанына –күнтізбелік жылдың 1 тамызынан 28 қыркүйегіне дейін өткізіледі.

Білікті жұмыс кадрларын даярлауды қарастыратын техникалық және кәсіптік білім берудің бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін әңгімелесу күндізгі оқу нысанына – күнтізбелік жылдың 1 тамызынан 29 тамызына дейін, сырттай оқу нысанына – күнтізбелік жылдың 1 тамызынан 25 қыркүйегіне дейін өткізіледі.

Қабылдау емтихандарын тест түрінде өткізу кезінде тест тапсырмаларының саны – (сұрақ) әр пән бойынша 25; әр тест тапсырмасының дұрыс жауабы 1 балмен бағаланады; үш пән бойынша тестілеуге – 2 сағат 15 минут, ал екі пән бойынша тестілеуге – 1 сағат 30 минут беріледі; дұрыс жауаптардың кодтары тестілеу аяқталған соң бірден ілінеді; тестілеу нәтижелері оны өткізу күні жарияланады.

14. Білім беру ұйымдарында қабылдау емтихандары оқуға түсушілер өтініштеріне сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі.

15. Қабылдау емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

16. Техникалық және кәсіптік білім беру мамандарының бағдары бойынша жалпы білім беретін пәндердің тізімі осы Үлгілік Ережелердің 1-қосымшасына сәйкес анықталады.

17. Бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету және қабылдау емтихандары нәтижелерін бағалау кезіндегі даулы мәселелерді шешу, оқуға түсушілердің құқығын қорғау мақсатында білім беру ұйымы басшысының бұйрығымен апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссия құрамы мүшелердің тақ санынан тұрады. Апелляциялық комиссия құрамы тестілеу пәндері бойынша колледж педагогикалық қызметкерлері санынан қалыптасады. Бір тестілеу пәні бойынша педагогикалық қызметкерлер саны екі адамнан кем болмау керек. Апелляциялық комиссия құрамынан мүшелер дауысының көпшілігімен төраға сайланады. Хатшы апелляциялық комиссиясы мүшесі болып табылмайды.

18. Қабылдау емтихандарының нәтижесімен келіспеген тұлға апелляцияға өтініш береді.

Апелляцияға өтініш қабылдау емтихандары нәтижелерін жариялағаннан кейінгі келесі күннің 13.00 сағатына дейін апелляциялық комиссияға беріледі және оны апелляциялық комиссия өтініш берушімен бірге өтінішті берген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде қарастырады.

19. Егер отырысқа үштен екісінен кем емес комиссия құрамы қатысса, онда апелляциялық комиссиясы шешімі заңды болып саналады. Апелляциялық комиссиясы шешімі отырысқа қатысқандар санының көпшілік дауысымен қабылданады. Комиссия мүшелерінің дауыстары тең болған жағдайда апелляциялық комиссиясы төрағасының дауысы шешуші болып табылады. Апелляциялық комиссия жұмысы хаттамамен ресімделеді, оған төраға және апелляциялық комиссияның барлық мүшелері қол қояды.

20. Оқуға тіркеу конкурсын өткізген кезде Ереженің 13-тармағына сәйкес бал сомасы есепке алынады.

21. Орта буын маманын даярлауды қарастыратын техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар қатарына қабылдау:

1) күндізгі оқу нысанына – күнтізбелік жылдың 25 тамызы мен 31 тамызына дейін;

2) сырттай оқу нысанына – күнтізбелік жылдың 15 қыркүйегінен 30 қыркүйегіне дейін жүргізіледі.

Білікті жұмыс кадрларын даярлауды қарастыратын техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар қатарына қабылдау:

1) күндізгі оқу нысанына – негізгі орта немесе жалпы ота білім беру туралы құжаттарда көрсетілген бейінді пән бойынша бағаларды, әңгімелесу нәтижелерін есепке ала отырып, күнтізбелік жылдың 25 тамызы мен 31 тамызына дейін;

2) сырттай оқу нысанына – негізгі орта немесе жалпы ота білім беру туралы құжаттарда көрсетілген бейінді пән бойынша бағаларды, әңгімелесу нәтижелерін есепке ала отырып, күнтізбелік жылдың 15 қыркүйегінен 30 қыркүйегіне дейін жүргізіледі.

22. Орта буын мамандарын, білікті жұмыс кадрларын даярлауды қарастыратын техникалық және кәсіптік білім берудің бағдарламалары бойынша білім беру ұйымына білім алушыларды қабылдау мамандықтар, оқыту тілдері бойынша қабылдау комиссиясының ашық отырысында жүргізіледі. Білім алушылар қатарына қабылдаудың конкурсына:

1) негізгі орта (негізгі жалпы) орта білім бар, екі пәннен 16 балдан кем жинаған тұлға;

2) жалпы орта білім бар, үш пәннен 24 балдан кем жинаған тұлға жіберілмейді.

23. Күндізгі оқу бөліміне түсушілерге 31 тамыз қоса алғанға дейін, сырттай оқу бөліміне түсушілерге 30 қыркүйек қоса алғанға дейін білім алушылар қатарына қабылдау туралы ақпаратты қабылдау комиссиясы ақпараттық стендтер немесе білім беру ұйымының интернет ресурстары арқылы жеткізеді.

     24.Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауды ұйымдастыру.«Павлодар технолгиялық колледжі» КМҚК келесі мамандықтар бойынша құжаттар қабылдайды.                                                                                                  - 0814000 «Полимер өндірісінің технологиясы»

- 1224000 «Сүт өнімдерінің өндірісі»

       25. Бағдарламаға 9-шы сынып түлектері оқу ұйымына түспеген, жұмыс іздеп жүрген, қиын өмірлік жағдайдағы және аз қамтамасыз етілген отбасы қатарындағы және басқа да ҚР заңымен бекітілген азаматтар санаты қатыса алады.

     26.Құжаттар қабылдау аудандық(қалалық) деңгейдегі білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдар берген жолдама негізінде жүзеге асырылады.

     27.Оқу ұйымына өтініш берген кезде үміткерлер келесі құжаттар ұсынады: - жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі; - білім туралы құжат(аттестат, куәлік, диплом); - 086-у нысандағы денсаулығы туралы анықтама; - әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтар санатын растайтын анықтама(егер бар болса).

Үміткердің жеке басын растайтын құжаттар жеке ұсынылады немесе ата-аналары және заңды өкілдері ұсынады.

     28.Топтарды жинақтау 20-шы маусымнан 31-шы тамызға дейін өткізіледі.

     29.Бағдарламаға қатысушыларды қабылдау оқу ұйымының басшысымен жүзеге асырылады.

     30. Оқу тегін негізде жүргізіледі.

 

Қабылдау комиссиясының

жауапты хатшысы:   Козлова Т.В.

  

1 Қосымша

Кәсіптік және техникалық білім берудің оқу бағдарламасы бойынша орта буындағы мамандарды даярлауға және жаппай кәсіптер және ең күрделі (шектес) кадрларға арналған мамандықтардың тізімі

 

Күндізгі бөлім

Мамандықтың атауы коды

Біліктілік атауы

барлығы

9 сынып негізінде

11 сынып негізінде

Бейін пәні

 

 

Барлы

ғы

oқыту мерзімі

барлығы

Оның ішінде мемлекет

тік тілде.

Оқыту мерзімі

1508000 «Орман -саябақты шаруашылығы, бақ және ландшафты   құрылыстар»

150804 3 «орман мастері»

 

25

25

3ж.

10 ай

 

 

 

математика

1226000 «Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің технологияся және өндірісті ұйымдастыру»

 

 

технологиясы және   оны ұйымдастыру

122604 3

«техник-технолог»

50

25

3ж.

10 ай

25

25

2ж.

10 ай

биология

химия

1228000 «Кәбіл өндірісі»

122810 3 «техник-технолог»

25

25

3ж.

10 ай

 

 

 

математика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барлығы:

 

 

100

75

 

 

 

 

 

 

 

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде 2019-2020 оқу жылындағы техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауға арналған мамандықтар тізі

Мамандықтың атауы коды

Біліктілік атауы

барлығы

9 сынып негізінде

11 сынып негізінде

Бейін пәні

 

 

Барлы

ғы

oқыту мерзімі

барлығы

Оның ішінде мемлекеттік тілде.

Оқыту мерзімі

1224000      «Сүт өнімдерінің өндірісі»

122407 3

«техник-технолог»

122405 2 «қаймағы алынбаған және ашымалы сүт өнімдерін жасау шебері»

12240602 «Сүт өнімдері өндірісіндегі автоматты желілер» операторы»

 

 

 

 

25

25

3ж.10 ай

 

 

 

 

0814000 «Полимер технология өндірісі»

081412 3 «техник-технолог»

081408 2 «экструдер жүргізушісі»

081401 2 «Пластмассалар дан жасалған заттарды нығыздаушы  

25

25

3ж10ай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сырттай бөлім

 

коды

Мамандықтың атауы

Саны

Профильдік пән

0518000

Есеп және аудит (салалар бойынша)

15

математика

1226000

 

Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерін өндіру технологиясы және оны ұйымдастыру

15

химия

1508000

Орман -саябақты шаруашылығы, бақ және ландшафты   құрылыстар

20

Химия

 

Барлығы

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2008 Павлодарский технологический колледж