Басты бет

Колледждің оқу жұмыс жоспары PDF Print Email

 

 

2021-2022 оқу жылына арналған колледждің әдістемелік жұмысының жоспары

 

Миссия – нарық талаптарына сәйкес дайындықтың жоғары сапасын көрсете алатын техникалық және технологиялық бейіндегі бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

 Көзқарас- қоғам және жұмыс беруші талаптарына жауап беретін, жоғары технологиялық өнеркәсіп салалары қажеттілігі үшін кәсіби және бәсекеге қабілетті мамандар даярлау бойынша Қазақстанда және халықаралық білім беру кеңістігінде танымал болу.

              Стратегиялық міндеттер:

              Стратегиялық менеджмент жүйесін сапалы біліммен дамыта отырып, технологиялық колледж белгілейді:

              - Қазақстан Республикасы экономикасының тамақ, қайта өңдеу, химия-технологиялық саласы үшін білікті мамандар даярлауда танымал көшбасшы болу;

              - тамақ өнеркәсібі үшін мамандарды даярлау және қайта даярлау бойынша  базалық «Құзыретті орталық» атану;

              - колледждің білім беру, мәдени және әлеуметтік қызметінің жоғары сапасын қамтамасыз ететін инфрақұрылым мен материалдық-техникалық базасы жетілдіру;

              - аймақ және республика еңбек нарығының сұранысын мейілінше толық қанағаттандыру мақсатында колледж түлектерінің кәсіптік білім деңгейі мен кәсіпкерлік дағдыларын қалыптастыру;

              -"Мәңгілік Ел" Жалпыұлттық патриоттық  идеясы және салауатты өмір салты мәдениетінің рухани-адамгершілік құндылықтарын нығайтуға жәрдемдесу;

              - Павлодар қаласы мектептерінде бейінді сыныптарды; колледж оқытушыларының мектеп оқушыларымен сабақ өткізуін кеңейту;

              - колледждің инженер-педагог қызметкерлері мен қызметкерлерінің кәсіби жетілу мен өзін-өзі танытуға, білім деңгейін арттыруға, шығармашылығын дамытуға оңтайлы жағдай жасалуын қамтамасыз ету.

Колледждің бірыңғай әдістемелік тақырыбы:

«Бәсекеге қабілетті мамандардың кәсіби құзыреттілігін көптілділік элементтерін енгізу жағдайында қалыптастыру»

Ұжымның басты міндеттері - Мамандықтың үлгілік оқу жоспары, заманауи нарықтың талаптары, бәсекеге қабілетті маманның тұлғасының талаптарына сәйкес кәсіби даярлықты қамтамасыз етуге жағдайларды құру.

  1. 1.Технологияларды енгізу, оқу процесіне оқу-әдістемелік, дидактикалық материалдарды енгізу және қашықтықтан оқыту жағдайында оқытудың ақпараттық технологияларын бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде оқу сабақтарын өткізу сапасын арттыру.
  2. 2.Зияткерлік және шығармашылық қабілеттерді іске асыруға қажетті қызмет саласын білім алушылар мен педагогтарға ұсыну, үздіксіз өз бетінше білім алу, белсенді азаматтық ұстаным, денсаулық мәдениеті, әлеуметтік бейімделу қабілетін қалыптастыру.
  3. 3.Заманауи зертханалар мен кабинеттерді құру негізінде тәжірибелік оқытудың сапасын арттыру, білім алушыларды тәжірибе негіздеріне қатыстыру, келешекте оларды өндірісте жұмыспен қамтамасыз ету.
  4. 4.Колледжде өзін-өзі басқару органдарын, жастар орталығын, клубтарын құру арқылы білім алушылардың өзіндік іс-әрекетін дамытуға жағдай жасау.

 

 

2. 2021-2022 оқу жылындағы колледж жұмысының негізгі бағыттары

 

 

 

Жұмыстардың атауы

Жауапты

Орындау мерзімі

1

Ұйымдастыру жұмысы

Басшы

Жыл бойы

2

Колледж құрылымын оңтайландыру

Басшы

Жыл бойы

3

Оқу-әдістемелік жұмыс. Тиімділікті арттыру, оқыту сапасының мониторингі

Басшының ОІ жөніндегі орынбасары

Жыл бойы

4

Оқу орнының оқу-тәрбие процесін бақылау.

Басшының ОІ жөніндегі орынбасары

Жеке жоспар бойынша жыл бойы

5

Тілдерді қолдану мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру

Басшының ОІ және ТІ  жөніндегі орынбасары

Жыл бойы

6

Білім алушылардың тұлғасын дамыту. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру.

Басшының ТІ  жөніндегі орынбасары

Жыл бойы

7

Оқу-тәрбие процесін психологиялық-педагогикалық қолдау

Басшының ТІ  жөніндегі орынбасары

Жыл бойы

8

Жаппай спорттық және дене шынықтыру-сауықтыру жұмысы

Басшының ТІ  жөніндегі орынбасары

Жыл бойы

9

Дуалды оқыту аясында серіктестік қарым-қатынастарды кеңейту

Басшының ӨЖ жөніндегі орынбасары

Жыл бойы

10

Педагогикалық кадрларды аттестаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру

Әдіскер

Жыл бойы

11

PLATONUS автоматтандырылған ақпараттық жүйесі үшін деректер банкін қалыптастыру

Басшының АТ  жөніндегі орынбасары

Жыл бойы

12

Материалдық - техникалық базаны дамыту, құзыретті маманды даярлау сапасын қамтамасыз ету үшін ақпараттық ресурстарды толықтыру арқылы колледждің білім беру ортасын жетілдіру

Басшының ОІ  жөніндегі орынбасары, басшының АТ  жөніндегі орынбасары

Жыл бойы

13

ҚР ӘМ электрондық оқулықтарды лицензиялау бойынша жұмысты жалғастыру

Басшының АТ  жөніндегі орынбасары әдіскер

Жыл бойы

 

 

 

 

 

3. Колледж құрылымын оңтайландыру

 

 

 

Жұмыстардың атауы

Жауапты

Орындау мерзімі

1

Педагог кадрларды аттестаттау бойынша жұмысты ұйымдастыру.

Басшының ОІ жөніндегі орынбасары, әдіскер

қазан-наурыз

2

Жаңа мамандықтар үшін инженер-педагогикалық қызметкерлер бойынша деректер банкін қалыптастыру.

Басшы

қазан

3

Сырттай бөлімде қашықтықтан оқытуды енгізуді ұйымдастыру

Сырттай бөлім меңгерушісі

Жыл бойы

4

Дуалды оқыту аясында серіктестік қарым-қатынастарды кеңейту

Басшының ӨЖ жөніндегі орынбасары

Жыл бойы

5

Оқытушылардың электрондық портфолиосын толықтыру

Басшының ОІ жөніндегі орынбасары, басшының АТ жөніндегі орынбасары, әдіскер

Жыл бойы

 

 

 

                  4. Оқу-әдістемелік жұмыс. Оқыту сапасының тиімділігін және мониторингін арттыру

 

 

 

Жаңа оқу жылындағы әдістемелік кабинеттің міндеттері: педагогикалық ұжымға алған білімдері негізінде өзінің қабілетін жүзеге асыра алатын, өздігінен дами алатын, кәсіби сауатты шешім қабылдай алатын болашақ білікті маманды қалыптастыру бойынша шеберлікті жетілдіруде әдістемелік көмек көрсету.

 

Әдістемелік жұмыстың негізгі бағыттары:

 

- әрбір оқу мамандығын кешенді әдістемелік қамтамасыз етуді құру;

 

- колледждің оқытушылары мен өндірістік оқыту шеберлерінің педагогикалық шеберлігін жетілдіру және мамандарды даярлау сапасын арттыру;

 

- оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің жеке әдістемелік жұмысы;

 

- педагогтардың ғылыми жұмысы;

 

- үздік педагогикалық тәжірибені тарату және жалпылау;

 

- білім алушылардың ғылыми жұмыстарына жетекшілік ету;

 

- ЦӘК шеңберінде колледж педагогтарының әдістемелік жұмысына жетекшілік ету.

 

Әдістемелік жұмыстың негізгі түрлері:

 

- оқытушылардың біліктілікті арттыру курстарында, тағылымдамада және қайта даярлау курстарында біліктілігін арттыру;

 

-оқу-әдістемелік құжаттаманы және авторлық оқу бағдарламаларын әзірлеу;

 

- оқу сабақтарын әдістемелік қамтамасыз ету бойынша жұмыс;

 

- оқулықтар, құралдар, мақалалар жазу және жариялау;

 

- білім алушылардың курстық жұмыстарды жазуына жетекшілік ету;

 

- білім алушыларды конференцияға дайындауға жетекшілік ету;

 

- педагогикалық кеңестерде, әдістемелік кеңесте, ЦӘК отырыстарында тақырыптық баяндамалар жасау;

 

- колледжішілік, облыстық, республикалық және халықаралық конференцияларға баяндамалар;

 

- әдістемелік, циклдік комиссияларға жетекшілік ету;

 

- олимпиадаларды, кәсіби шеберлік байқауларын дайындау және өткізу (нәтижелерін міндетті түрде жазбаша талдаумен).

 

Қойылған міндетті іске асыру мақсатында жоспарланып отыр:

 

- оқытушылардың ғылыми деңгейін арттыру мақсатында психологиялық-педагогикалық ғылымның жетістіктерімен таныстыру жұмыстарын жалғастыру;

 

- шығармашылық жұмыс істейтін оқытушылардың озық педагогикалық тәжірибесін зерделеу, жинақтау және енгізу бойынша жұмысты жалғастыру;

 

- жас оқытушылар мектебін ұйымдастыру, семинар-практикумдар, педагогикалық оқулар, конференциялар өткізу арқылы жас оқытушыларға педагогикалық шеберлікті арттыруға көмек көрсету;

 

- дарынды білім алушылармен жұмысты дайындауға және өткізуге, білім алушылар мен оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға көмек көрсету;

- ашық сабақтарды, сыныптан тыс іс-шараларды, пәндік апталықтарды, ғылыми-тәжірибелік конференцияларды, өндірістік тәжірибе бойынша есеп беру конференцияларын өткізуге, оқушылардың білімін бақылауды жетілдіруге көмек көрсету.

 

 
© 2008 Павлодарский технологический колледж