Басты бет

Колледждің оқу жұмыс жоспары PDF Print Email

 

 

2020-2021 оқу жылына арналған колледждің әдістемелік жұмысының жоспары

 

Миссия – нарық талаптарына сәйкес дайындықтың жоғары сапасын көрсете алатын техникалық және технологиялық бейіндегі бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

 Көзқарас- қоғам және жұмыс беруші талаптарына жауап беретін, жоғары технологиялық өнеркәсіп салалары қажеттілігі үшін кәсіби және бәсекеге қабілетті мамандар даярлау бойынша Қазақстанда және халықаралық білім беру кеңістігінде танымал болу.

              Стратегиялық міндеттер:

              Стратегиялық менеджмент жүйесін сапалы біліммен дамыта отырып, технологиялық колледж белгілейді:

              - Қазақстан Республикасы экономикасының тамақ, қайта өңдеу, химия-технологиялық саласы үшін білікті мамандар даярлауда танымал көшбасшы болу;

              - тамақ өнеркәсібі үшін мамандарды даярлау және қайта даярлау бойынша  базалық «Құзыретті орталық» атану;

              - колледждің білім беру, мәдени және әлеуметтік қызметінің жоғары сапасын қамтамасыз ететін инфрақұрылым мен материалдық-техникалық базасы жетілдіру;

              - аймақ және республика еңбек нарығының сұранысын мейілінше толық қанағаттандыру мақсатында колледж түлектерінің кәсіптік білім деңгейі мен кәсіпкерлік дағдыларын қалыптастыру;

              -"Мәңгілік Ел" Жалпыұлттық патриоттық  идеясы және салауатты өмір салты мәдениетінің рухани-адамгершілік құндылықтарын нығайтуға жәрдемдесу;

              - Павлодар қаласы мектептерінде бейінді сыныптарды; колледж оқытушыларының мектеп оқушыларымен сабақ өткізуін кеңейту;

              - колледждің инженер-педагог қызметкерлері мен қызметкерлерінің кәсіби жетілу мен өзін-өзі танытуға, білім деңгейін арттыруға, шығармашылығын дамытуға оңтайлы жағдай жасалуын қамтамасыз ету.

Колледждің бірыңғай әдістемелік тақырыбы:

«Бәсекеге қабілетті мамандардың кәсіби құзыреттілігін көптілділік элементтерін енгізу жағдайында қалыптастыру»

Ұжымның басты міндеттері - Мамандықтың үлгілік оқу жоспары, заманауи нарықтың талаптары, бәсекеге қабілетті маманның тұлғасының талаптарына сәйкес кәсіби даярлықты қамтамасыз етуге жағдайларды құру.

  1. 1.Технологияларды енгізу, оқу процесіне оқу-әдістемелік, дидактикалық материалдарды енгізу және қашықтықтан оқыту жағдайында оқытудың ақпараттық технологияларын бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде оқу сабақтарын өткізу сапасын арттыру.
  2. 2.Зияткерлік және шығармашылық қабілеттерді іске асыруға қажетті қызмет саласын білім алушылар мен педагогтарға ұсыну, үздіксіз өз бетінше білім алу, белсенді азаматтық ұстаным, денсаулық мәдениеті, әлеуметтік бейімделу қабілетін қалыптастыру.
  3. 3.Заманауи зертханалар мен кабинеттерді құру негізінде тәжірибелік оқытудың сапасын арттыру, білім алушыларды тәжірибе негіздеріне қатыстыру, келешекте оларды өндірісте жұмыспен қамтамасыз ету.
  4. 4.Колледжде өзін-өзі басқару органдарын, жастар орталығын, клубтарын құру арқылы білім алушылардың өзіндік іс-әрекетін дамытуға жағдай жасау.

 

 
© 2008 Павлодарский технологический колледж