Басты бет

Іздеу

Сенім телефондары

150

сенім телефоны арқылы өмірдің қиын жағдайына тап болған балаларға құқықтық, психологиялық және консультативтік қызметі көрсетіледі.

 

11616

Зорлық-зомбылық және қатыгез фактілері (тұрмыстық зорлық-зомбылық, еңбектік және сексуальды қанау) анықталған жағдайларда қалалық және ұялы телефондардан «11616» республикалық сенім телефона хабарласуға болады.

 

Колледждің 2017-2018 оқу жылына арналған жұмыс жоспары PDF Print E-mail

 

Мазмұны

 

1.

Колледж құрылымы

4

2.

Колледж жұмысының циклограммасы

5

3.

Оқу үдерісінің сызбасы

 

3.1

Күндізгі бөлімдегі оқу үдерісінің кестесі

6

3.2

Сырттай оқу бөліміндегі оқу үдерісінің кестесі

7

4.

2014-2015 оқу жылындағы колледж жұмысын талдау

8 - 20

5.

2015-2016 оқу жылындағы жұмыстың негізгі міндеттері

21

5.1

Оқушылардың жас ерекшеліктерін есепке алғандағы негізгі міндеттері

21 - 22

6.

2015-2016 оқу жылына арналған колледж жұмысының негізгі бағыттары 

22 - 23

7.

Ұйымдастыру жұмысы

24 - 26

8.

Колледж құрылымын оңтайландыру

27

9.

Оқу-ұйымдастыру жұмысы

 

9.1

Колледждің әдістемелік тақырыбы  жұмысының перспективті жоспары

28 - 31

9.2

Оқу-әдістемелік жұмысының негізгі бағыттары

31 - 35

9.3

2015-2016 оқу жылындағы педагогикалық Кеңестің жұмыс жоспары

35 - 36

9.4

2015-2016 оқу жылындағы әдістемелік Кеңестің жұмыс жоспары

37 - 38

9.5

2015-2016 оқу жылындағы нұсқаулық-әдістемелік кеңестердің жоспары

38 - 41

9.6

Әдістемелік кабинеттің жұмыс жоспары

41 - 43

9.7

Жас педагог мектебінің жұмыс жоспары

43 - 45

9.8

Педагогикалық шеберлікті арттыру мектебінің жұмыс жоспары

45

10.

Оқу-тәрбие үдерісін бақылау

46 - 55

11.

«Тілдер туралы» Қазақстан Республикасы Заңын жүзеге асыру

56 - 57

12.

2015-2016 оқу жылындағы тәрбие жұмысының жоспары

 

12.1

Тәрбие жұмысының мақсаты мен міндеттері

58

12.2

Тәрбие жұмысын ұйымдастыру технологиясы

58

12.3

Колледждегі тәрбие үдерісінде студенттердің кәсіптік-тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру

58 - 59

12.4

Колледждегі білім алушылармен тәрбие үдерісін ұйымдастырудың нормативтік-құқықтық базасы

59

12.5

Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары

59 - 68

13.

Оқу-тәрбие үдерісіндегі әлеуметтік-психологиялық қолдау

 

13.1

2015-2016 оқу жылындағы педагог-психолог жұмысының жоспары

69 - 72

13.2

Әлеуметтік педагогтың жұмыс жоспары

72 - 78

14.

Өндірістік жұмыстың бағыттары мен жоспары

79 - 82

15.

Бейіндік оқу жұмысын ұйымдастыру

82 - 84

16.

Оқу-тәрбие үрдісін ақпаратты қамтамасыз ету жұмысын ұйымдастыру

84 - 86

17.

Бөлімдердің жұмысын ұйымдастыру

 

17.1

Циклдік әдістемелік комиссиялардың жұмыс жоспары

87 - 96

17.2

Тіл пәндері бойынша циклдік әдістемелік комиссиясының жұмыс жоспары

97-112

17.3

Арнайы пәндер бойынша циклдік әдістемелік комиссиясының жұмыс жоспары

113-117

18.

Жалпы білім беру пәндері бойынша циклдік әдістемелік комиссиясының жұмыс жоспары

118

18.1

Әлеуметтік-экономикалық пәндері бойынша циклдік әдістемелік комиссиясының жұмыс жоспары

119 - 130

18.2

Әскери-патриоттық тәрбие жұмысының жоспары

131 - 160

18.3

Арнайы пәндер бойынша циклдік әдістемелік комиссиясының жұмыс жоспары

161 - 174

18.4

Колледждегі тәрбие үдерісінде студенттердің кәсіптік-тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру

175 - 187

19.

Патриоттық тәрбие жұмысының жоспары

188

20.

Спорттық-бұқаралық жұмыс

189

21.

Кітапхана жұмысының жоспары

190 – 192

22.

Медицина пунктінің жұмысы

193

 

 

Әдістемелік тақырып «Колледждің білім беру траекториясын жүйелі модельдеу негізінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу»

 

 1. 1.Оқушылардың жас ерекшеліктерін есепке алғандағы негізгі міндеттер.

 

 

1.Нарық жағдайында өмір сүруге және еңбек етуге қабілетті жаңа формациядағы мамандарды дайындау жұмыстарын жалғастыру.      

2.Білім сапасын мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттар, оқу жоспарлары мен бағдарламаларын жетілдіруді енгізу есебінен арттыру. 

3.Мамандарды мемлекеттік тілде дайындауды жетілдіру. 

4.Оқытушылардың әдістемелік шеберлігін, мамандарды даярлау сапасына жауапкершілігін арттыру.        

5.Жаңа педагогикалық технологиялар игеру, ұжымда шынайы шығармашылыққа, жоғары кәсібилік, принципшілдікке жағдай жасау.

6.Жаңа типтік оқу бағдарламаларына, бірыңғай әдістемелік тақырыпқа байланысты, келесі құжаттар дайындалсын:                                                                               

 

 - оқыту-жоспарлау құжаттамасы;                                                                                       

 

 - пәндер мен мамандықтарды кешенді әдістемелік қамтамасыздандыру;                  

 

 - оқу үдерісін ұйымдастырудың негізгі үлгісі ретінде сабақты жүргізу әдістемесін.

7.Оқушылардың өздігінен әрекет етуін дамыту, оқытуды ақпараттандыруды мамандардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру құралы ретінде жұмыс жасауды жалғастыру.   

8. Оқушыларға тәрбиелік ықпал ету тиімділігін арттыру жұмысын жалғастыру.  

9.Оқушылардың рухани мәдениетін дамыту,  адамгершілік қасиеттерін, Қазақстандық патриотизм сезімін, ұлттық намысын қастерлеуді тәрбиелеу.  

10.Сабақтар, сабақтан тыс іс-шаралар, спорттық секциялар, қызығушылық бойынша клубтар арқылы салауатты өмір салтын насихаттау, моральдік қасиеттерін тәрбиелеу.                                                                                                                

 

11.Маманның кәсіби өсуінің негізі ретінде өндірістік оқыту мен тәжірибені ұйымдастыру және өткізуді жетілдіру, әлеуметтік серіктестер және жұмыс берушілермен байланысын үзбеу, оқу үдерісіне жаңа технологияларды енгізу, озық кәсіпорындар тәжірибесін насихаттау.                                                            

 

  12.Мамандарды даярлау сапасын арттыру мақсатында кабинеттер мен зертханалардың материалдық-техникалық базасын нығайту.  

 

  13.Педагогикалық ұжым және оқушылардың  жатақхана нормаларын, мүлкін сақтауға жауапкершілігін арттыру бойынша жұмысын жалғастыру. Жоспарланған міндеттерді жүзеге асыру және оқушыларды тәрбиелеу мен оқытудың кешенді жүйесін жетілдіру үшін білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес әрбір курста дифференциалды тапсырмалар қарастырылсын.

 

 

1 курс

 

Болашақ мамандыққа қызығушылық таныту, жеке және  қоғамдық нормалар мен ережелерге бейімделу және қабылдау:

 

 1. 1.Колледждегі оқыту жүйесімен және оқыту құрылымымен танысу.
 2. 2.Колледждің дәстүрімен, ішкі тәртіп ережесімен танысу. Оқушылар және оқытушылардың құқығы мен міндеттері туралы декларацияға қол қою.
 3. 3.Қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, мемлекеттік рәміздерді, халықтың салт-дәстүрін білу.
 4. 4.Өзіндік жұмыс, шығармашылықты конкурстар, конференциялар, жарыстар, әдеби оқуларға баулу.
 5. 5.Жалпыколледждік іс-шараларға, пән үйірмелері жұмысына, қызығушылық бойынша үйірмелерге қатысу.
 6. 6.Оқушылардың оқу деңгейі мен тәрбиелілігінің мониторингі.

 

 

2-3 курс

 

Қоғамдық іс-әрекет дағдыларын нығайту және жетілдіру, оқытуда  кәсіптік бағдар беру:

 

 1. 1.Жалпы кәсіптік және арнайы циклдер пәндері бойынша нақты білім алу.
 2. 2.Ұйымдастырушылық және қоғамдық – саяси жұмыс негіздерін игеру.
 3. 3.Өндірістік оқыту кезінде кәсіби іскерлікке үйрену, тәжірибеден өту, кәсіп алу.
 4. 4.Техникалық шығармашылық үйірмелеріне,олимпиадаларға,мамандықтар бойынша клубтардың жұмысына, студенттік байқауларға қатысу.
 5. 5.Ғылыми-практикалық конференцияларда баяндамалар жасау, кәсібі бойынша «Ең үздік маман» конкурсына қатысу.

 

 

3-4 курс.

 

Кәсіби дағдыларды әрі қарай жетілдіру. Оқушылардың мүдделерін анықтау, кәсіпорындағы практикалық іс-әрекетке дайындығы, адамдармен жұмыс істей білуі, ғылыми-техникалық ақпарат ағынын ажырата алу. Кәсіби іскерлігі және ұжымды басқару:

 

 1. 1.Арнайы пәндер бойынша теориялық және практикалық білім алу, біліктілік және іскерлікті меңгеру.
 2. 2.Өндірістің өзекті проблемалары бойынша теориялық және практикалық әзірлемелерді орындау.
 3. 3.Мамандық бойынша  білімдерін кеңейту және тереңдету, арнайы пәндер блогын өздігінен игеру жолымен нарықтық экономика мәселелерін білу және ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін меңгеру.
 4. 4.Кәсіби шеберлігін, сүйіспеншілігін арттыру.

 

                                               6.Ұйымдастыру жұмысы

 

 

1

Жаңа оқу жылына дайындық

1.1

Инженерлік-педагогикалық қызметкер  штатын жинақтау

01.09.15

Директор

1.2

Жаңадан қабылданған топтарды жинақтау

01.09.15

Директор

1.3

Кабинеттер мен зертханаларды, жаңа оқу жылындағы оқу-жоспарлау құжаттамасын дайындау

25.08.15

Бөлім және кабинет меңгерушілері

1.4

Кабинеттер мен зертханаларды топтарға және  оқытушыларға бекіту

25.08.15

Директордың

ОТЖ жөніндегі

орынбасары

1.5

Жұмыс жоспарын құру және қарастыру:

 

-          бөлімдердің

 

 

28.08.15

Бөлім меңгерушілері

 - циклдік әдістемелік комиссиялардың

28.08.15

ЦӘК төрағасы

әдістемелік кабинеттердің

15.08.15

Әдіскер

кітапхананың

01.09.15

Кітапха меңгерушісі

оқытушылар, күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар

01.09.15

Оқытушылар, ЦӘК төрағасы

кабинеттер мен зертханалардың

15.09.15

Кабинет меңгерушілері,ЦӘК төрағасы

спорттық-көпшілік жұмыстарын

15..09.15

Дене тәрбиесінің жетекшісі

құқықбұзушылықты алдын алу бойынша кеңес

01.09.15

Құқықбұзушылық төрағасы

 жаңа қабылданған оқушылардың бейімделуін

10.09.15

Колледж директорының ТЖ  жөніндегі орынбасары, психолог

тәжірибеден өту кестесін

10.09.15

Колледж директорының

ОТЖ жөніндегі орынбасары

инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің  біліктілігін арттыру

01.09.15

Бөлім меңгерушілері, директордың ОІ жөніндегі орынбасары

Оқушыларды жаңадан қабылдауды ұйымдастыру  іс-шаралары, мектептегі кәсіптік бағдар беру жұмысы:

01.12.15

Қабылдау комиссиясы жауапты хатшысы

-әкімшілік кеңестің

Апта сайын

Директор, директордың ОІ жөніндегі орынбасары

-әдістемелік кеңестің

01.09.15

Директордың ОІ жөніндегі орынбасары

-педагогикалық кеңестің

01.09.15

Директор

колледждегі ішкі бақылау

01.09.15

Директор

1.6

Келесі құрамды бұйрықпен бекіту:

01.09.15

Директор, директордың ОІ жөніндегі орынбасары

педагогикалық кеңестің мүшелерін

01.09.15

Директор

әдістемелік кеңестің мүшелерін

сынып жетекшілерін

ЦӘК төрағаларын

кабинет меңгерушілерін

01.09.15

Директор

мемлекеттік емтихандық комиссиясы мен мемлекеттік аттестаттау комиссиясы

желтоқсан

Директор, директордың ОІ жөніндегі орынбасары

қабылдау комиссиясының құрамы

Желтоқсан

Директор

аттестаттау комиссиясының құрамы

Қазан

Директор

топ басшысын

Қыркүйек

Бөлім меңгерушілері, директордың ТЖ жөніндегі орынбасары

1.7

Кестелер құру:

2015-2016 оқу жылындағы оқу үрдісінің

01.09.15

Директор, директордың ОІ жөніндегі орынбасары

міндетті бақылау жұмыстары

01.09.15

Бөлім меңгерушілері

оқытушылар мен әкімшілік кезекшілігі

01.09.15

Директордың ТЖ  жөніндегі орынбасары

1.8

Оқу құжаттамасын дайындау:

оқу сабақтарының журналы

сынып жетекшілерінің журналы

студенттік билеттер мен түлектердің жеке істері

дипломдар мен оларға қосымша

 оқуға қабылданудың бұйрықтары

оқушыларды келесі курсқа көшіру бұйрықтары

оқу сабақтарының кестесі

тарификациялау

Тамыз

Директордың ОІ жөніндегі орынбасары, бөлім меңгерушілері

1.9

2 НК контингенті бойынша, 1-К,1-П қабылдау бойынша есеп берулерді құру және тапсыру

01.10.15 ж дейін

Директордың ОІ жөніндегі орынбасары, жауапты хатшы,оқу бөлім

1.10

Журналдарды тапсыру туралы нұсқаулық жүргізу,  оқу-жоспарлау құжаттамасын құру,орфографиялық тәртіпті сақтау

05.09.15

Директордың ОІ жөніндегі орынбасары

1.11

Топ жұмысының жоспарын құру туралы сынып жетекшілермен нұсқаулық кеңес өткізу

 

05.09.15

Директордың ТЖ  жөніндегі орынбасары

1.12

Жаңадан  қабылданған  оқушыларды колледж жарғысымен, құрылымымен, ішкі тәртіп ережелерімен таныстыру

Қыркүйек

Сынып жетекшілері, Директордың ТЖ  жөніндегі орынбасары

1.13

Оқу практикасын ұйымдастыру

Оқу үрдісінің сызбасына сәйкес

Колледж басшысының ОІ жөніндегі орынбасары, бөлім меңгерушілері

1.14

Дипломдық жобаларды қорғау және мемлекеттік емтихандарды тапсыруды ұйымдастыру

Сәуір, Маусым

Директордың ОІ жөніндегі орынбасары, бөлім меңгерушілері

1.15

Спорттық-көпшілік жұмысты ұйымдастыру 

Жыл бойы

Дене тәрбиесінің жетекшісі

1.16

Білім беру деңгейі мен оқушылардың тәрбиелік мониторингін ұйымдастыру

Жыл бойы

Директордың ОІ жөніндегі орынбасары, бөлім меңгерушілері

1.17

Жаңадан қабылданған  оқушыларды бейімдеу  жұмысын ұйымдастыру

Қыркүйек,

Қазан

Бөлім  меңгерушілері, психолог

1.18

 

 

Өзара іс-әрекет ұйымдастыру:

ӘМБ оқушыларды әскери есепке қою мәселесі бойынша

ФЭГ оқуға төлем мәселесі бойынша

Жыл бойы

Бөлім  меңгерушілері

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Жұмыс мазмұны

Жауаптылар

Орындау мерзімі

1

Педагогикалық кадрларды аттестаттау жұмысын ұйымдастыру.

ОІ жөніндегі директордың орынбасары, әдіскер,

Қазан-наурыз

2

Жаңа мамандықтар үшін инженерлік-педагогикалық жұмыскерлер бойынша мәліметтер банкін құру.

Директор

Қазан

3

Сырттай оқу бөлімінде қашықтықтан оқытуды енгізуді ұйымдастыру.

Сырттай оқу бөлімінің меңгерушісі, әдіскер

Жыл бойы

4

Дуалды оқыту шеңберінде серіктестік қарым-қатынасты кеңейту.

ӨТ жөніндегі директордың орынбасары

Жыл бойы

 

 

 

9.2 Оқу- әдістемелік жұмысының

 

 негізгі бағыттары

 

-     білім беру мазмұнын жетілдіру, мемлекеттік жалпы білім беру стандарты талаптарының орындалуын қамтамасыз ететін педагогикалық технологияларды  жаңартып тұру;

 

-    оқу-тәрбие процесін тиімді басқару;

 

-   оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологиясын, жаңашыл педагогтардың жұмысын тәжірибеге енгізу;

 

-    оқу-әдістемелік кешенін қамтамасыз ету және оқушылардың білім сапасын бақылауды жүзеге асыру;

 

-    педагогикалық қызметкерлердің жоғары педагогикалық және кәсіби шеберлігін қамтамасыз ету.

 

Жұмыс мазмұны

Жауаптылар

Орындалу мерзімі

1.

«Білім беру туралы» ҚР Заңын, ҚР Үкіметі  қаулыларын, білім беру басқармасы органдарының нормативтік құжаттарын,  бұйрықтары мен ұсынымдарын зерттеу және жүзеге  асыру

Директордың

 ОІ  жөніндегі орынбасарлары

 

жыл бойы

2.

Педагогикалық тәлімгерлікті ұйымдастыру, жас педагогикалық  мамандарға оқу сабақтарын дайындау және өткізуде көмек көрсету

Әдіскер

жыл бойы

3.

Өзара сабақтарға қатысуды ұйымдастыру, ашық сабақтарды өткізу және оларды талқылау

Әдіскер

жыл бойы

4.

педагогикалық шеберлікті  масатында Колледж оқытушылары мен басқа оқу орнындағы әріптестердің ашық сабақтары мен шеберлік–сағаттарына қатысу

Колледж әкімшілігі, ЦӘК

Кесте бойынша

5.

Жұмысты жаңа мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары бойынша ұйымдастыру

Директор, ОІ  жөніндегі директордың орынбасары

жыл бойы

6.

Мамандықтар бойынша типтік бағдарламаларды алу

Шығарылымға байланысты

Жыл бойы

7.

Оқу жұмысы жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу

ЦӘК, оқытушы

Қыркүйек

8.

Оқу үдерісінің сұлбасын әзірлеу  және бекіту

ОІ  жөніндегі директордың орынбасары, бөлім меңгерушісі

01.09.12 дейін

9.

Оқытушылардың жүктемелері мен тарифтеуді  құру

ОІ  жөніндегі директордың орынбасары, бөлім меңгерушісі

15.09.12 дейін

10.

Оқу-жоспарлау құжаттамасын әзірлеу және бекіту: күнтізбелік–тақырыптық жоспарлар, жұмыс жоспары

ОІ  жөніндегі директордың орынбасары,  ЦӘК, оқытушылар

Қыркүйек

11.

 Педагогикалық, ғылыми әдістемелік әдебиетке, баяндамалар, әзірлемелер мен көмекші құралдарды шолуды ұйымдастыру

Әдіскер

жыл бойы

12.

Оқу-тәрбие үдерісіндегі маңызды мәселелерді тереңдетіп зерттеу мақсатында семинарлар, лекциялар ұйымдастыру.

ОІ  жөніндегі директордың орынбасары,  Ғ.Ә.Ж жөніндегі директордың орынбасары

жыл бойы

13.

Оқытушылар, сынып жетекшілер жұмысының озық тәжрибесін зерттеу және тарату 

ЦӘК төрағалары,   әдіскер

жыл бойы

14.

Басшы және педагогикалық қызметкерлердің өздігінен білім алуы  

Оқытушылар

жыл бойы

15.

Әдістемелік газеттер мен журналдар, мақалалар дайындап жария ету, семинарлар мен конференцияларға баяндамалар мен хабарламалар даярлау

Әдіскер, жауапты  оқытушылар

Жыл бойы

16.

Қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық конференцияларға қатысып болашақта ғылыми жұмысты жүргізу 

ОІ  жөніндегі директордың орынбасары,  ҒӘЖ жөніндегі директордың орынбасары

Жыл бойы

17.

Оқушылардың ағымдағы, аралық және қорытынды аттестациясын ұйымдастыру  

ОІ  жөніндегі директордың орынбасары

жыл бойы

18.

Топтар мен оқытушылар бойынша білім сапасы мен оқу үлгерімінің мониторингі

 

ЦӘК төрағалары, бөлім меңгерушісі

семестрлер қорытынды

лары бойынша

19.

Білім сапасын бақылау

- директорлық бақылау жұмыстары

- тестілеу

- мамандықтар бойынша және оқытушылардың  оқу үлгерімі мониторингін жүргізуі

ОІ  жөніндегі директордың орынбасары, ЦӘК төрағалары, бөлім меңгерушілері

сұлбаға сәйкес

20.

Пәндер апталығын ұйымдастыру және өткізу

 

ЦӘК төрағалары

Ц.Ә.К

жоспары

бойынша

21.

Курстық жобаларды ашық қорғау және дипломдық жобаларды алдын ала қорғауды ұйымдастыру

ЦӘК төрағалары

оқу үрдісінің сұлбасына сәйкес

22.

Дипломдық жобаларды орындау жұмысын ұйымдастыру   

ОІ  жөніндегі директордың орынбасары, ЦӘК төрағалары,  дипломдық жұмыстардың жетекшілері

жыл бойы

23.

Тәжірибенің қорытындысы бойынша конференциялар өткізу 

Директордың  ӨТЖ орынбасары,  бөлім меңгерушілері

оқу үрдісінің сұлбасына сәйкес

24.

Техникалық және технологиялық мамандықтар бойынша зертханалық-тәжірибелік жұмыстарды орындауды талдау    

Бөлім меңгерушілері

жыл бойы, мамыр

25.

Оқу жұмыс жоспарларын, пәндер бойынша жұмыс бағдарламаларының мазмұнын талдау және оларды жетілдіру  туралы ұсынымдар әзірлеу 

ЦӘК төрағалары, ҒӘЖ жөніндегі директордың орынбасары

қыркүйек

26.

Мамандықтар бойынша оқу–әдістемелік кешендер құру және жүйелеу

ЦӘК төрағалары

Ц.Ә.К

жоспары

бойынша

27.

Оқушылардың білімдерін бақылау үшін мәліметтер базасын құру

Бөлім меңгерушілері

қараша

28.

Емтихан материалдарын әзірлеу

ЦӘК төрағалары, оқытушылар

оқу үрдісінің сұлбасына сәйкес

29.

Конкурстарды ұйымдастыру: 

 

 

 

- ең үздік оқытушы

әдіскер

наурыз

 

- ең үздік кабинет

директор

 қыркүйек - қазан

 

- ең үздік әдістемелік әзірлеме, оқу  құралы

әдіскер

Мамыр

 

- ең үздік пәннің оқу –әдістемелік кешені

әдіскер

Мамыр

30.

Көрмелерді ұйымдастыру

-  әдістемелік көмекші құралдар мен  әзірлемелер

- оқушылардың техникалық  шығармашылығы

ҒӘЖ жөніндегі директордың орынбасары, ЦӘК төрағалары

мамыр,

сәуір

31.

 

Оқушылардың ғылыми-тәжірибелік конференциясын    өткізу 

Әдіскер, оқытушылар

жоспары

бойынша жыл бойы

32.

Мамандықтар бойынша құру:

 «Полимер өндірісінің технологиясы»

 «Автоматтандыру және басқару»

 

ОІ  жөніндегі директордың орынбасары, әдіскер, оқытушылар, ЦӘК төрағалары

жыл бойы

33.

Колледждің мамандықтары бойынша  О.Ә.К толықтыру  

ОІ  жөніндегі директордың орынбасары, әдіскер, ЦӘК төрағалары

Жыл бойы

34.

Жаңа мамандықтар бойынша курсты жобалар мен жұмыстарды орындау  әдістемелік нұсқауларды әзірлеу     

ОІ  жөніндегі директордың орынбасары, әдіскер,  ЦӘК төрағалары, оқытушылар

Әдістемелік әзірлеме

лерді шығару жоспарына сәйкес

35.

Зертханалық жұмысты орындау үшін әдістемелік нұсқауларды әзірлеу

ЦӘК төрағалары,

оқытушылар

Әдістемелік әзірлеме

лерді шығару жоспарына сәйкес

36.

Сырттай бөлім бақылау жұмыстарын орындау үшін әдістемелік нұсқауларды әзірлеу

 

 

37.

Оқу үрдісінде компьютерлік технологияларды

қолдау мониторингісін «Тестер» бағдарламасын құру, пәндер бойынша электроды оқулықтарды құрастыру

 

Сырттай бөлім меңгерушілері

Әдістемелік әзірлеме

лерді шығару жоспарына сәйкес

38.

Оқушыларды компьютерлік тестілеуден өткізу үшін тестілеу тапсырмаларын әзірлеу

ЦӘК төрағалары, әдіскер

Сәуір

39.

«Компьютерлік сауаттылықты арттыру мектебі» жұмысын ұйымдастыру

АТ  жөніндегі директордың орынбасары, әдіскер

Жыл бойы

40.

Оқытудың жаңа әдістемелері мен технологияларын әзірлеу және енгізу

Бөлім меңгерушілері, оқытушылар

 

Қараша,

наурыз

41.

Жаңа әдістемелер бойынша шығармашылық зертханаларының жұмысын ұйымдастыру :

-          оқытудың ақпараттық технологиялары

-          қашықтықтан оқыту;

-          білім берудегі интеграция

Ахметова М.М.

Молдажанова Ж.Е.

Калымова Л.В.

жыл бойы

42.

Жұмыс бағдарламаларын, күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды, оқу жоспарларын, мониторингі портфелін құру бойынша  оқытушыларға жеке кеңес беру

Әдіскер

Жыл бойы

43.

Нұсқаушы-әдістемелік ЦӘК кеңестері мен отырыстарында ғылыми-әдістемелік әдебиетке ауызша рефераттық шолу жасауды ұйымдастыру

Әдіскер, ЦӘК төрағалары, кітапхана меңгерушісі

Жыл бойы

44.

Оқытушыларды аттестаттау  бойынша іс-шаралар аттестаттау комиссиясын құру және бекіту, ұсынылған құжаттарды және  жұмыс жоспарларын игеру

Әдіскер, ЦӘК төрағалары

жыл бойы

45.

Жоспарлы құжаттаманың әдістемелік жұмысты, ашық сабақтарды  өткізу сұлбасын әзірлеу және бекіту

Әдіскер

1қазанға дейін

46.

Тәлімгерлік және жас педагог мектебі жұмысын ұйымдастыру

әдіскер, ЦӘК төрағалары, оқытушылар

қыркүйек

47.

Біліктілікті арттыру курстарын, түрлі құрылымдар арқылы стажировкалар ұйымдастыру

әдіскер

қыркүйек, қазан

48.

Дәрістердің, оқу құралдарының тірек конспектілерін жасау

Әдіскер

қыркүйек

49.

 Колледж кітапханасымен бірлесе жұмыс жасау (көрмелер, викториналар, әдеби кештер, т.б.)

ОІ  жөніндегі директордың орынбасары,  әдіскер

жыл бойы

50.

Әдістемелік көмек көрсету және бақылау мақсатында жас мамандардың сабақтарына қатысу

әдіскер, ЦӘК төрағалары

жыл бойы

51.

Жаппай ақпарат құралдарына мақалалар, конференциялар мен семинарларға қатысу үшін баяндамалар және хабарламалар дайындау

бөлім меңгерушісі, әдіскер, кітапхана қызметкері

жыл бойы

52.

Оқушыларды перспективті түрде конференцияларға ҒЗЖ ұйымдастыру бойынша жұмысты жалғастыру    

әкімшілік, әдіскер, ЦӘК төрағалары

жыл бойы

53

Облыстық және қалалық байқаулар мен сайыстарға, конференцияларға  қатысу

әдіскер, ЦӘК төрағалары

жыл бойы

54.

Әдістемелік ұсынымдар мен кітапшаларды дайындау

 әдіскер

қыркүйек

55.

Оқытушыларды аттестаттау бойынша іс-шаралар:

-2015-2016 оқу жылы оқытушылардың санаттарын көтеру үшін бұйрықтар мен куәліктер дайындау;

- 2015-2016 оқу жылына арналған аттестаттау

 

ОІ жөніндегі директордың орынбасары, әдіскер

жоспар бойынша

56.

Облыстық пәндік комиссиясымен ынтымақтастық. Отырыстарға қатысу

ОІ жөніндегі директордың орынбасары, ЦӘК төрағалары

жыл бойы

57.

Жас мамандармен жұмыс. Жас педагог мектебінде сабақтарды өткізу, әдістемелік көмек көрсету және бақылау мақсатында сабақтарға қатысу

Колледж әкімшілігі, әдіскер, ЦӘК төрағалары

1- қыркүйек

дейін,

Қазан

 

 

58.

Пәндік онкүндіктер мен сайыстарды өткізу, қалалық және облыстық байқауларға қатысу

Бөлім меңгерушілері,  ЦӘК

Жыл бойы

 

 

 

 
© 2008 Павлодарский технологический колледж