Басты бет

Әкімшілік бөлімдерді өткізу кестесі PDF Print Email

 

«Бекітемін»

Колледж басшысы

__________________ Р.Дуйсекенов

 

Әкімшілік тестерді өткізу кестесі

 

 

2023-2024 оқу жылы

 

 

Бақылау мақсаты: оқыту деңгейі мен сапасының МЖМБС талаптарына сәйкестігін анықтау

 

Топ

Модуль/пән

Өткізу күні

Оқытушы

Жауапты

07211300 Тамақ өнімдерін өндіру технологиясы

1

П-011

Математика

20.05.-24.05.24

Кабулова С.Ж.

Бектурганова Ш.У.

Закарьянов Д.Ж.

Физика

Серикпаева К.Н.

Химия

Аспанова Г.С.

Қазақстан тарихы

Байтлесова Д.Т.

Қазақ тілі мен әдебиеті

Самарова А.Т.

2

П-021

ПМ1Технологиялық процесті басқару пультінен ағынды кешенді-механикаландырылған және автоматтандырылған желілерге орындау

ПМ3 Балықты өңдеудің және жартылай фабрикаттарды дайындаудың күрделі процестерін орындау

26.02.-01.03.24

Сосфенова А.Р.

Молдажанова Ж.К.

Дюсюнбекова Ш.А.

Бектурганова Ш.У.

Закарьянов Д.Ж.

3

П-031

ПМ 05 қоғамдық тамақтандыру өнімдерін өндірудің технологиялық процесін ұйымдастыру

ПМ 07 жедел ақпаратты жинау және талдау

26.02.-01.03.24

Молдажанова Ж.К.

Дюсюнбекова Ш.А.

Сулейменова Г.К.

Иманбаева А.М.

Бектурганова Ш.У.

Закарьянов Д.Ж.

1226000 Тамақтандыру кәсіпорындарының өнімдерін өндіру технологиясы және ұйымдастыру

4

П-041

ПМ15 Тамақтану кәсіпорындарының табысты экономикалық дамуы үшін бизнес-жоспар құру

01.04.-05.04.24

Дюсюнбекова Ш.А.

Сулейменова Г.К.

 

Бектурганова Ш.У.

Закарьянов Д.Ж.

10130300 Тамақтануды ұйымдастыру

5

ОП-011

Математика

20.05.-24.05.24

Кабулова С.Ж.

Иманбаева А.М.

Закарьянов Д.Ж.

Физика

Серикпаева К.Н.

Химия

Кудасова А.С.

Қазақстан тарихы

Смагулова Ж.Б.

Қазақ тілі мен әдебиеті

Самарова А.Т.

6

ОП-012

Математика

20.05.-24.05.24

Кабулова С.Ж.

Иманбаева А.М.

Закарьянов Д.Ж.

Физика

 

Химия

Кудасова А.С.

Қазақстан тарихы

Смагулова Ж.Б.

Қазақ тілі мен әдебиеті

Самарова А.Т.

7

ОП-021

ПM 3. Әрлеу жартылай фабрикаттарын дайындау және дайын бұйымдарды безендіру

26.02.-01.03.24

Дюсюнбекова Ш.А.

Сосфенова Ш.А.

Досжанова С.А.

 

Иманбаева А.М.

Закарьянов Д.Ж.

8

ОП-022

ПM 3. Әрлеу жартылай фабрикаттарын дайындау және дайын бұйымдарды безендіру

26.02.-01.03.24

Дюсюнбекова Ш.А.

Сосфенова Ш.А.

Досжанова С.А.

 

 

Иманбаева А.М.

Закарьянов Д.Ж.

9

ОП-031

ПM05 WorldSkills халықаралық стандарттарының талаптарын ескере отырып заманауи әдістер мен технологияларды пайдалану

ПM 06 бизнесті жоспарлау

26.02.-01.03.24

Сосфенова А.Р.

Хлебникова М.Е.

Сулейменова Г.К.

Иманбаева А.М.

Молдажанова Ж.К.

Закарьянов Д.Ж.

10

ОП-032

ПM05 WorldSkills халықаралық стандарттарының талаптарын ескере отырып заманауи әдістер мен технологияларды пайдалану

ПM 06 бизнесті жоспарлау

26.02.-01.03.24

Сосфенова А.Р.

Хлебникова М.Е.

Сулейменова Г.К.

Иманбаева А.М.

Молдажанова Ж.К.

Закарьянов Д.Ж.

07220700 Полимер өндірісі технологиясы

11

ПП-011

Математика

20.05.-24.05.24

Кабулова С.Ж.

Иманбаева А.М.

Закарьянов Д.Ж.

Физика

Серикпаева К.Н.

Химия

Кудасова А.С.

Қазақстан тарихы

Смагулова Ж.Б.

Қазақ тілі мен әдебиеті

Самарова А.Т.

12

ПП-021

ПМ 03 Дайын өнімнің сапасын бақылау

ПМ 04 желілер жабдықтарына техникалық қызмет көрсетуді орындау

26.02.-01.03.24

Маусумбаев С.С.

Акимтаева А.А.

Нуржанова А.А.

Закарьянов Д.Ж.

0814000 Полимер өндірісі технологиясы

13

ПП-041

ПM19 дайын өнімнің сапасын бақылау

ПМ 20 технологиялық процесті басқару

11.03.-15.03.24

Кудасова А.С.

Акимтаева А.А.

Маусумбаев С.С.

 

Акимтаева А.А.

Хасанова А.А.

Нигматуллин Р.Р.

 

Нуржанова А.А.

Закарьянов Д.Ж.

07210200 Сүт және сүт өнімдерін өндіру

14

ТМП-011

Математика

20.05.-24.05.24

Кабулова С.Ж.

Иманбаева А.М.

Закарьянов Д.Ж.

Физика

Серикпаева К.Н.

Химия

Кудасова А.С.

Қазақстан тарихы

Смагулова Ж.Б.

Қазақ тілі мен әдебиеті

Самарова А.Т.

15

ТМП-021

ПM 1. Технологиялық жабдықты пайдалану бойынша жұмыстарды орындау

ПM 2. Орау-орау жұмыстарының түрлерін орындау

26.02.-01.03.24

Нуржанова А.А.

Аубакирова А.Е.

 

 

 

 

Молдажанова Ж.К.

Закарьянов Д.Ж.

16

ТМП-031

ПМ 10 барлық кезеңдер бойынша сүт және сүт өнімдерін өндірудің технологиялық процестерін бақылау

ПМ 11 электр жабдықтарын, технологиялық машиналар мен аппараттардың қозғалысын беру тетіктерін пайдалану

26.02.-01.03.24

Аубакирова А.Е.

Нуржанова А.А.

Нигматуллин Р.Р.

Молдажанова Ж.К.

Закарьянов Д.Ж.

17

ТМП-032

КМ 10 Сүт және сүт өнімдерін өндірудің технологиялық процестерін барлық кезеңдер бойынша бақылау

КМ 11 Электр жабдықтарын, технологиялық машиналар мен аппараттардың қозғалысын беру механизмдерін пайдалану

26.02.-01.03.24

Аубакирова А.Е.

Нигматуллин Р.Р.

Айдаров Б.Н.

 

.

Молдажанова Ж.К.

Закарьянов Д.Ж.

1224000 Сүт өнімдерін өндіру

18

ТМП-041

ПМ16 барлық кезеңдер бойынша сүт және сүт өнімдерін өндірудің техникалық процестерін бақылау

 

ПМ 17 электр жабдықтарын, технологиялық машиналар мен аппараттардың қозғалысын беру тетіктерін пайдалану

 

25.03.-29.03.24

Нуржанова А.А.

 

 

 

Аубакирова А.Е.

Молдажанова Ж.К.

Закарьянов Д.Ж.

1228000 Кабель өндірісі технологиясы

19

КП-011

Математика

20.05.-24.05.24

Кабулова С.Ж.

Нуржанова А.А.

Закарьянов Д.Ж.

 

 

Физика

Серикпаева К.Н.

 

 

Химия

Кудасова А.С.

 

 

Қазақстан тарихы

Смагулова Ж.Б.

 

 

Қазақ тілі мен әдебиеті

Самарова А.Т.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Күндізгі бөлім меңгерушісі                                            А.М. Иманбаева      

 
© 2008 Павлодарский технологический колледж