Басты бет

2023-2024 жұмыс жоспары PDF Print Email

 

2023-2024 ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ СЫРТТАЙ

ОҚУ БӨЛІМІНІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

 

 

 

Миссия – нарық талаптарына сәйкес техникалық және технологиялық бейінде сапалы білімі бар, бәсекеге қабілетті мамандар дайындау.

 Көзқарас- қоғам және жұмыс беруші талаптарына жауап беретін, жоғары технологиялық өнеркәсіп салалары қажеттілігі үшін кәсіби және бәсекеге қабілетті мамандар даярлау бойынша Қазақстанда және халықаралық білім беру кеңістігінде танымал болу;

 

Стратегиялық міндеттер:

Стратегиялық менеджмент жүйесін сапалы біліммен дамыта отырып, технологиялық колледж белгілейді:

-           Қазақстан Республикасының азық-түлік, қайта өңдеу, экономика, химиялық-технологиялық салалары үшін білікті мамандар даярлауда танымал болу;

-            тағам өнеркәсібі үшін мамандарды даярлау және қайта даярлау бойынша  базалық «Құзыретті орталық» болу;

-           колледждің білім беру, мәдени және әлеуметтік қызметінің жоғары сапасын қамтамасыз ететін инфрақұрылымын және материалдық-техникалық базасын жетілдіру;

-           аймақтың және республиканың еңбек нарығы сұранысын мейілінше толық қанағаттандыру мақсатында колледж түлектерінің кәсіптік білім деңгейі мен кәсіпкерлік дағдыларын қалыптастыру;

 

-            "Мәңгілік Ел" Жалпыұлттық патриоттық  идеясы және салауатты өмір салты мәдениетінің рухани-адамгершілік құндылықтарын нығайтуға жәрдемдесу;

-           Павлодар қаласы мектептерінде бейінді сыныптарды кеңейту;

-           колледждің инженер-педагог қызметкерлерін кәсіби жетілдіруге және өзін-өзі танытуға, білім деңгейін арттыруға, шығармашылығын дамытуға оңтайлы жағдай жасалуын қамтамасыз ету.

 

 

 

I. Ұйымдастыру жұмыстары

 

1. Қабылдау жоспарын орындауды қамтамасыз ету

қыркүйек

Жоспар

Молдажанова Ж.К.

2. Білім алушылар туралы мәліметтер базасы берілген ақпараттық меңгеру н жаңарту(қабылдау туралы бұйрық, аудару, қайта қабылдау, білім алушылардың ағымдағы үлгерімі туралы мәліметтер). Жаңа қабылдау үлгісінде оқу-есеп құжаттамасын дайындау және рәсімдеу (жеке істер, алфавиттік кітап,оқушылардың журнал-тізімдері).

қыркүйек

Ақпараттық меңгеру

 

3. Қашықтық оқыту бойынша білім беру процесін ұйымдастыруға мүмкіндік беретін әкімшілік-академиялық, оқу-әдістемелік ақпараттар құрайтын ақпараттық-білім беру порталы толықтырылсын.

     

4.Оқушыларға оқу-әдістемелік және ұйымдастырушы-әкімшілік ақпаратты құрайтын беттері бар білім беру порталы жаңартылсын.

қыркүйек

 

Молдажанова Ж.К.

5.Қайта қабылданған студенттерге арналған библиографиялық шолу. Алфавиттік және жүйелеу каталогтарын пайдалану ережесімен танысу.

қыркүйек

 

Молдажанова Ж.К.

6.Сырттай оқу бөлімі бойынша оқушыларды аудару және қайта қабылдау, үлгерімі нашар оқушылармен жұмыс.

қыркүйек

жоспар

Молдажанова Ж.К.

7.Сырттай оқу бөлімі кеңестерін өткізу.

қазан

   

8. № 3 үлгімен педагогикалық жүктемені орындау бойынша сағат есептеу.

қазан

қараша

   

 

 

II. Оқу-әдістемелік жұмыс

 

1. Қашықтық оқыту бойынша сырттай оқу бөлімінде оқытудың әдістемелік және білім беру мәселесін шешу жөнінде атқарылатын жұмысты ЦӘК-мен   бірігіп жоспарлау.

қазан

 

Молдажанова Ж.К.

2. Қашықтық оқытуда пайдаланатын оқу жоспарында жүзеге асырылатын барлық пәндер бойынша электронды оқу-әдістемелік кешендер толықтырылсын.

 

 

Молдажанова Ж.К.

3.Қашықтық оқытуды ұйымдастыруға арналған міндетті толық жинақ:

1) пән мазмұны кіретін оқу-жұмыс бағдарламасы, күнтізбелік-тақырыптық жоспар, ұсынылатын әдебиет тізімі (негізгі және қосымша), пәнді модульдық бөліктеу, қашықтық кеңестер өткізу кестесі;

2) электрондылекцияларконспекті;

3) тәжірибе және семинар сабақтардың материалы;

4) студенттің өздік жұмысына арналған және оқытушы жетекшілігіндегі студенттің өздік жұмыстары.

5)қорытынды бақылауды ұйымдастыру материалы (тестілеу емтихандық тапсырмалар, емтихан сұрақтары, билеттері, емтихандық бақылау жұмыстары).

қазан

 

Молдажанова Ж.К.

4. Сабақ кестесін уақытында құрастыру.

қараша

наурыз

 

Молдажанова Ж.К.

5. Барлық мамандықтар бойынша тәжірибе бағдарламасын бекіту.

қараша

 

Молдажанова Ж.К.

6.Сынып журналдарын, үлгерім кітапшасы,     ведомостар, күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар, бақылау жұмысы рецензияларына сараптамалық бақылау жүргізу.

желтоқсан

сәуір

 

 

Молдажанова Ж.К.

7. Курстық жұмыстардың тақырыбын бекіту.

қазан

 

Молдажанова Ж.К.

8.2020- 2021 оқужылынапедагогикалықсағаттартарифтеудіқұрастыру.

мамыр

 

Молдажанова Ж.К.

9.2020-2021 оқужылынаоқупроцесініңкестесінқұрастыру.

сәуір

 

Молдажанова Ж.К.

III. 2021/2022 оқу жылы сырттай оқу бөлімінің пәндік-циклдік комиссиясы отырысының ЖОСПАРЫ

 

 1. 2019-2020 оқужылындасырттайоқубөлімініңжұмысынжоспарлау.
 2. Мамандықтар бойынша жаңа қабылданған білім алушылар туралы ақпарат.
 3. Сырттай оқу бөліміндегі тарифтеу.
 4. Сырттай оқу бөлімінің жұмыс жоспары, оқу процесі кестесімен танысу

қазан

 

Молдажанова Ж.К.

 1. Нұсқамалық сессияныңталдауы.

«Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің технологиясы және өндірісті ұйымдастыру»1226000 мамандығы бойынша барлық пәндерден электронды әдістемелік кешен әзірлеу.

1508000 "Орман шаруашылығы, бақша-саябақтық және ландшафт құрылысы" мамандығы бойынша барлық пәндерден электронды әдістемелік кешен әзірлеу.

0518000 "Есепжәне аудит" мамандығы бойынша барлық пәндерден электронды әдістемелік кешен әзірлеу.

 

қыркүйек

 

 

 

қыркүйек

 

 

қыркүйек

 

Молдажанова Ж.К.

 

Молдажанова Ж.К.

 

 

 

Молдажанова Ж.К.

 1. Бз-111, 121 ; Пз-121, 131; Лз- 121, 122, 131,132, ЭПз-111топтарбойынша сессия талдауы.
 2. Бақылау жұмыстарын рецензиялау мерзімі және сапасы.
 3. Курстық жұмыстардың тақырыбын үлестіру.

қараша

 

Молдажанова Ж.К.

 

 

 1. Курстық жұмыстарды орындау жөнінде ақпарат.
 2. Лз-131,132, Пз- 131, Бз- 121 топтарда диплом алдындағы тәжірибе қатыстыру.

Желтоқсан

маусым

 

Молдажанова Ж.К.

1. Лз-131,132, Пз- 131, Бз-121 топтарда өндірістік тәжірибе өту қорытындысы.

2. Лз-131,132, Пз- 131, Бз-121 топтарда Мемлекеттік емтихандарды талдау.Сынып журналдарын тексеру нәтижелері.

3. Әртүрлі.

Ақпан

маусым

 

Молдажанова Ж.К.

 1. Кәсіптік бағдар беру жұмысы
 2. Курстық жұмыстарды орындау сапасын талдау

наурыз

 

Молдажанова Ж.К.

 1. Оқу жылының қорытындысы.

 

 1. Жаңа оқу жылындағы сырттай оқу бөлімінің жоспары (2020-2021оқужылы).

маусым

 

Молдажанова Ж.К.

 

 

 

VI.Оқушылардың оқу үлгерімін арттыруға бағытталған іс- шаралар

 

 

Іс- шаралар

Жауаптылар

 

Орындау мерзімі

 1. Курстық және бақылау жұмыстарын орындау бойынша кеңестер.
 2. Әдістемелік әзірлемелер бағдарламаларын тарату
 3. Тәжірибе өту бойынша кеңестер
 4. Жеке және топтық кеңестер өткізу

Молдажанова Ж.К.

 

 

 

Оқу жылында

 

 

 

 

 

 

 

V. Оқу жоспарын, бағдарламасын және оқулықтарды талдау.

 

Іс- шаралар

Жауаптылар

 

Орындау мерзімі

1.ҚО үшін «Қаржылық есеп», «Мекемелер экономикасы», «Қаржылық есептілікті талдау» мамандықтары бойынша электронды оқулықтар әзірлеу

Иманбаева А.М.

 

Желтоқсан

2. ҚО үшін «Қаржылық есеп», «Мекемелер экономикасы», «Қаржылық есептілікті талдау» мамандықтары бойынша бағдарламалар, бақылау жұмыстары

Иманбаева А.М.

 

қазан

 

 

VI. Оқушылардың оқу - өндірістік тәжірибесін дайындау және өткізу

 

 

Іс -шаралар

Жауаптылар

 

Оындау мерзімі

1.

Өндірістік тәжірибені өту жөнінде әдістемелік нұсқаулар:

1. 1226000 «Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің технологиясы және өндірісті ұйымдастыру»

2. 0518000 «Есеп және аудит»

3. 1508000 "Орман шаруашылығы, бақша-саябақтық және ландшафт құрылысы"

 

Молдажанова Ж.К.

 

наурыз

2.

Тәжірибе күнделіктерін дайындау

 

 

наурыз

 

 

 

 

VII.Курстық және дипломдық жобалауды дайындау және өткізу

 

Іс-шаралар

Жауаптылар

 

Орындау мерзімі

1.

Курстық жұмыстарды орындауға әдістемелік нұсқамалар

1. Тамақтану кәсіпорнында өндірісті ұйымдастыру, есеп және ішкі бақылау - Пз-211

2. Тамақтану кәсіпорнында қызмет көрсетуді ұйымдастыру - Пз-41

3 Ормантану - Лз-41, Лз-42

4. Орман шаруашылығы экономикасы - Лз-211

5.Орман өсіру технологиясы-Лз-211

6. Қаржылық есеп - Бз-211

 

 

Молдажанова Ж.К.

 

 

 

 

желтоқсан

 

желтоқсан

 

желтоқсан

сәуір

сәуір

сәуір

 

 
© 2008 Павлодарский технологический колледж