Басты бет

Стратегиялық даму жоспары PDF Print Email

Стратегиялық жоспарды көшіру

 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

«Павлодар технологиялық колледжі» ШЖҚ КМК 

 

ҚАРАЛДЫ

педагогикалық кеңесте № хаттама_____

«____» ___________201__ ж.

БЕКІТЕМІН

Колледж басшысы ________Капенов К.К

«____» ___________201__ ж.

 

 

 

 

 

ПАВЛОДАР ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ КОЛЛЕДЖІНІҢ

2016-2021 ЖЫЛДАРҒА ДЕЙІНГІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ

 

  

 

 

 Павлодар қ.

Мазмұны

 

 

Кіріспе.

 

1

Миссия және көзқарас.

 

2

Ағымдық жағдайды талдау.

 

2.1

2021жылдарға дейін әлемдік экономиканың даму үрдісі.

 

2.2

Бәсекелестер және аймақтық білім беру нарығын талдау.

 

2.3

Географиялық және демографиялық көрсеткіштер.

 

2.4

Колледж қызметінің негізгі көрсеткіштері.

 

2.5

SWOT талдау.

 

3

Стратегиялық бағыттар, мақсаттар, міндеттер, мақсатты индикаторлар.

 

4

Тәуекелді меңгеру жүйесі.

 

5

Күтілетін нәтижелер.

 

 

Қорытынды

 

 

   

 


Кіріспе

 

Қазіргі кезде оқу, тәрбие, ғылыми, экономикалық және шаруашылық қызметті көрсететін білім беру ұйымдарының көптеген түрлері бар.Осыған орай, әрбір білім беру ұйымы өз қызметін аймақтық экономиканың және әлеуметтік саланың құбылмалы жағдайына сәйкес құруы қажет.

2016 жылы қабылданған Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес, техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде жаңғырту көзделіп, «Павлодар технологиялық колледжінің стратегиялық дамуын» жоспарлауды талап етті.

Стратегиялық жоспар -  колледж дамуының кешенді жоспары, 2016-2021 жылдар кезеңінде колледждің алға қойылған мақсатына жетуге арналған.

 Стратегияны әзірлеуге негіздеме:

-       ҚР «Білім беру туралы» заңы, 2007 жылғы 27 маусым, № 319-III;

-       Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;

-       МЖМБС. ҚР Үкіметі Қаулысымен бекітілген, № 1080  23.08.2012.ж.

-       Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі кәсіптер және мамандықтар жіктеуіші;

-       Білім беру ұйымдары қызметінің үлгі ережелері. ҚР Үкіметі қаулысымен бекітілген, 2013 жылғы 17 мамыр, № 499;

-       Үдемелі индустриалды-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы;

-        Жыл сайынғы Елбасы Жолдауы.

Стратегияны әзірлеу кезінде негізгі өндірісті дамыту және жаңа қуаттылықты енгізу есепке алынып, аймақ экономикасын дамыту үрдісі және еңбек нарығының  білікті кадрларға қажеттілігі ескерілді.

 

 

 

 

 

1. Миссия және көзқарас

 

Миссия – нарық талаптарына сәйкес техникалық және технологиялық бейінде сапалы білімі бар, бәсекеге қабілетті мамандар дайындау.

Көзқарас- қоғам және жұмыс беруші талаптарына жауап беретін, жоғары технологиялық өнеркәсіп салалары қажеттілігі үшін кәсіби және бәсекеге қабілетті мамандар даярлау бойынша Қазақстанда және халықаралық білім беру кеңістігінде танымал болу;

Мақсаты - білім беру қызметінің жоғары сапасын қамтамасыз ету, ТжКБ жүйесінің заманауи талаптарына жауап беретін колледж қызметінің басымды бағыттарын дамыту.

Өзекті құндылықтар.

1.Колледж білім алушылары, оқытушылар және қызметкерлер игілігінің құндылығы.

2.Алқалық және сенім жағдайындағы тұлғалық өсу және кәсіптік дамуды қолдау.

3.Оқыту сапасын, ғылыми зерттеу және білімді дәріптеу құндылығы.

4.Өз қызметін этиканың жоғарғы стандарттарына сәйкес атқаратын қоғамның болашақ көшбасшыларын даярлаудағы адалдық, әділдік, жауапкершілік құндылықтары.

5.Нәтижеге қол жеткізу үшін жауапкершілікпен шешім қабылдау білетін ашық, адал қызмет атқару құндылығы.Қоғам, білім алушылардың ата-аналармен, жұмыс берушілермен, мемлекеттік және мемлекеттік емес құрылымдармен серіктестік құндылығы.

6.Серіктестіктің қоғаммен, білім алушылардың ата-анасымен, жұмыс берушілермен, мемлекеттік және мемлекеттік емес құрылымдармен құндылығы.

7.Колледждің ішінде және сыртындағы, оның қызметіне байланысы жоқ, ұлты, діні, жынысы және басқа да факторларға қарамастан, барлық адамдардың құндылығы.

8.Колледждің жоғары беделі және оның білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесінің құндылығы.

2021 жылға дейінгі стратегиялық міндеттер:

Стратегиялық менеджмент жүйесін сапалы біліммен дамыта отырып, технологиялық колледж белгілейді:

-           Қазақстан Республикасының азық-түлік, қайта өңдеу, экономика, химиялық-технологиялық салалары үшін білікті мамандар даярлауда танымал болу;

-            тағам өнеркәсібі үшін мамандарды даярлау және қайта даярлау бойынша  базалық «Құзыретті орталық» болу;

-           колледждің білім беру, мәдени және әлеуметтік қызметінің жоғары сапасын қамтамасыз ететін инфрақұрылымын және материалдық-техникалық базасын жетілдіру;

-           аймақтың және республиканың еңбек нарығы сұранысын мейілінше толық қанағаттандыру мақсатында колледж түлектерінде кәсіптік білім деңгейі мен кәсіпкерлік дағдыларды қалыптастыру;

-            «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясы және салауатты өмір салты мәдениетінің рухани-адамгершілік құндылықтарын нығайтуға жәрдемдесу;

-           Павлодар қаласы мектептерінде бейінді сыныптарды кеңейту;

-           колледждің инженер-педагог қызметкерлерін кәсіби жетілдіруге және өзін-өзі танытуға, білім деңгейін арттыруға, шығармашылығын дамытуға оңтайлы жағдай жасалуын қамтамасыз ету.

 

 

 

 

 

2. Ағымдық жағдайды талдау.

 

2.1 2021ж.дейін әлемдегі экономиканың даму үрдісі

 

Әлемдік экономикадағы жаңа жаһандық экономикалық шынайылықты және басым үрдістерді келесідей анықтауға болады:

-       экономикасы басым дамып келе жатқан елдерде адами капиталдың сапасын арттыру көзқарасында жұмыс күші құрылымындағы өзгерістер;

-       әлемдік экономикада шикізат ресурстары үшін бәсекелестіктің артуы;

-        «жасыл экономика» және ресурстарды сақтау технологиясын әзірлеуге инвестицияларды арттыру;

-       инвестициялар тиімділігі көлемге байланысты жылжуы .

 

2.2 Бәсекелестер және аймақтық білім беру нарығын талдау

 

Тамақтандыру мамандарын даярлауда негізгі бәсекелестер сервис және тамақтандыру колледжі, ИнЕУ колледжі және ауыл колледждері.Басқа мамандықтар бойынша бәсекелестер жоқ, өйткені «Сүт өнімдерінің өндірісі», «Полимер өндірісінің технологиясы», «Құрылыс бұйымдары және құрастырмалар өндірісі», «Экология және табиғат қорғау қызметі» мамандықтар бойынша  мамандарды даярлау біздің колледжде ғана жүргізіледі.

Біршама бәсекелестікті өз өндірісі үшін, даярлау орталықтары, жұмыссыз және жұмыспен қамтылмаған тұрғындармен қызмет жасайтын мамандықтар бойынша кадрлар даярлайтын қысқартылған білім беретін ішкі фирмалық оқыту орталықтары жасайды.

Қазіргі кезде колледждің негізгі міндеті – контингентті ұлғайту және еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтарды ары қарай ашуды жалғастыру стратегиясын жүзеге асыру. 

 

2.3 Географиялық және демографиялық көрсеткіштер.

 

Білім алушылар контингентінің басым бөлігін Павлодар, Шығыс Қазақстан, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарының мектеп түлектері құрады.

Білім алушылардың көбі – 15-22 жастағы, негізгі және орта білімі бар 9-11 сынып оқушылары.Отбасылық әлеуметтік мәртебе талдауы олардың әртүрлі екендігін көрсетеді, яғни, аз қамтылған көпбалалы отбасы балалары, жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар.Аймақтық аспектіде, ауылдық жерлерден, моно-қала, облыстық орталықтар және облыстық маңызы бар қалалардан келген балалар бар.Колледжді таңдау кезінде бұл балалар үшін маңызды мәселенің бірі  - жатақхананың болуы.

Қабылдау комиссиясы жұмысының талдауы көрсеткендей, оқуға түскендердің негізгі контингентін кәсіптік бағдарлау жұмысы жүргізіліп, тығыз байланыс орнатылған мектептердің түлектері құрады.

Колледж «Мәңгілік Ел – Серпін-2050» бағдарламасы бойынша мақсатты бағытталып ұйымдастырылған жұмыс жүргізеді.Жыл сайын әкімшілік мүшелері және оқытушылар Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Алматы және Жамбыл облыстарына кәсіптік бағдарлау жұмыстарын жүргізуге барады.

 

2.4 Колледж қызметінде негізгі көрсеткіштер.

 

Көрсеткіштер

2013 -2014 г.

2014-2015 г.

2015-2016г.

Ағымдағы жағдай

Білім алушылар саны, адам

562

514

460

Көрсеткіштің төмендеуі байқалады. 2015 жылғы контингент 2013 жылмен салыстырғанда 18% төмендеді. Бұл 2013-2015 жылдарда қабылданған студенттер құрамын ҚР 1997-2000 жылдары демографиялық құлдилау кезіндегі студенттерге келетінін түсіндіреді

Техникалық және технологиялық мамандықтар бойынша білім алатындар саны, адам.

 %  білім алушылардың жалпы санынан

453

447

418

Техникалық және технологиялық мамандықтар бойынша кадрларды даярлау жұмысы артты. 2013-2014 жылы дайындық  81% құрды, 2014-2015 жылы  87% құрды,  2015-2016 жылы -91 %.

 Колледж және әлеуметтік серіктестіктер арасында қол қойылған келісімдер саны(меморандум), бірлік

1

3

7

Колледж және әлеуметтік серіктестер арасында жасалған меморандумдар саны артты. «Павлодар технологиялық колледжі» КМҚК және «КГКП «Омбы аймақтық көп бейінді колледж» КМҚК арасында  2016ж. мамандар даярлау, тәжірибе алмасу бойынша халықаралық серіктестік туралы келісім жасалды.

  2016 жылы Алтайказ тұтыну одағының «Барнаул кооперативтік техникумы» мекемесімен өзара келісім және стратегиялық серіктестік туралы меморандумға қол қойылды.

   2015 жылы «Ашық корпоративтік университет» Аймақтық инновациялық білім беру консорциумы шеңберінде ИнЕУ колледжі студенттерін үздіксіз оқытуды ұйымдастыру жөнінде өзара келісім, стратегиялық серіктестік туралы келісім жасалды.

 «Павлодар технологиялық колледжі»,  Павлодар облысы Кәсіпкерлер палатасы, «Компания Нефтехим LTD» ЖШС, «Зимняя вишня» кафесі, «Иртыш» МК,  S-club, «Метрополь», «Тамаша» ресторандары арасында  5 жыл мерзімге 3-жақты Меморандумға қол қойылды.

 2015 жылы «Сүт» АҚ, Кәсіпкерлер палатасы және колледж арасында меморандум жасалды.

 2014 жылы колледж және кәсіпкерлер палатасы арасында өзара серіктестік туралы 2-жақты келісім жасалды.Аталған келісім шеңберінде жұмыс берушілермен біріккен дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізіледі.

Әлеуметтік серіктестік және білікті мамандар даярлау мақсатында колледжде Консультативтік Кеңес құрылды (143-од бұйрық, 26.10.2017 ж.). Құрамына  «Компания Нефтехим LTD»  ЖШС бас мамандары және колледж өкілдері кіреді.

2015 жылы «Мектеп – колледж – кәсіпорын» үздіксіз білім беру шеңберінде №28 мектеп, колледж және «Компания Нефтехим LTD» арасында 3-жақты  Меморандум жасалды.  

Тәжірибе және жұмысқа орналастыру туралы колледж, кәсіпорын, және ұйымдар арасында жасалған келісімшарт саны,  бірлік.

68

94

129

Көрсеткішке қол жеткізуде өсу динамикасы  35% құрайды2013-14 оқу жылы колледж студенттеріне тәжірибе базаларын ұсынған  кәсіпорындар саны - 68,   2014-2015 оқу жылы  - 94-ке асты.  2015-2016 жылы 129 келісімшарт жасалдыДуалдық оқыту туралы 24 келісімшарт жасалды.

Жұмыспен қамтылған түлектер саны, %

98,6% (141 из 143)

100%

(130)

 

 100% (123)

Колледж түлектерді жұмысқа орналастыру бойынша мақсатты жұмыс жүргізеді.

Біліктілігін арттырған колледждің педагогикалық қызметкерлерінің саны, оның ішінде шетелде, адам

21чел

 

41%

 

 

 

-

16 чел

 

35%

 

 

 

-

 

15 чел

 

34%

 

 

 

-

2013 - 2016 жж.біліктілігін арттырған оқытушылар саны біршама азайды, бұл өткен оқу жылдары пән курстарынан өткен оқытушылар саны көбірек болғанымен түсіндіріледі.

Кәсіптік даярлық деңгейін бағалау. (қатысушылар саны), адам.

209

180

149

Колледж контингенті азайғанына байланысты көрсеткіштің төмен динамикасы байқалады. В 2013-2014 жылы күндізгі және сыртқы оқу бөлімдерінде бірінші реттен ОУПП тапсыру пайызы– 83%, 2014-2015 жылы – 80%,  2015-2016 оқу жылы– 77% құрды. ОУПП төмен нәтижесі сырттай оқу студенттерінің жеткіліксіз дайындығымен түсіндіріледі.

 материалдық-техникалық базаны нығайту, мың. теңге

36 279

6374

6393

Көрсеткіш тұрақты. 2013-2014 жылы   Elerning  бағдарламасы бойыншана сумму 12 млн. 886 мың.сомаға колледж балансына компьтерлік жабдықтар берілді

Шеберханалар мен зертханаларға 23 млн.393 мың.теңгеге жабдықтар сатып алынды.

2014 – 2015ж. жылы колледж асханасына 3 млн.560 мың теңгеге жабдық сатып алынды.

Жатақхана үшін жиһаз және тұрмыс техникасы 2 млн.105 мың теңгеге сатып алынды.

Оқу кабинеттері мен зертханаларға жиһаз сатып алуға 709 мың жұмсалды.

 2015-2016 жылы сатып алынды: компьютерлер -  21 дана және ноутбук -  4 дана, барлығы 1 млн. 697 мың сомаға, оқу кабинеттері үшін жиһаз 766 мың теңге. 

 Зертхана сөрелері 656 мың.  Жатақхана үшін жиһаз және тұрмыстық техника 3млн.94 мың.  Спортзал үшін 180 мыңға доп сатып алынды.

Күрделі жөндеу ремонт,

мың. теңге

8 293

-

56 357

2013 -2014 жылы жатақханаға күрделі жөндеу жүргізіліп, пластикалық терезе орнатылды.

2015- 2016  жылы оқу корпусы, асхана және жатақхана ғимараттарына керамогранитпен қапталып, күрделі жөндеу жүргізілдіОқу корпусы және асханада керамограниттен қасбет жасалып, пластикалық терезе орнатылды.

Орнатылған интерактивті оқу жабдығы саны, бірлік.

51

 

26

-

2013 жылы колледж е-learning электронды оқыту жүйесін енгізу бойынша  республикалық пилоттық жобамен айналысатын оқу ұйымдарының құрамында. Барлық оқитын оқушылар мен оқытушыларға логиндер мен  пароль берілді. Жыл бойы тегін Интернет қосылды, жылдамдығы 8 Мбит/с. А так же были предоставлены Сонымен қатар,мультимедиялық цифрлі подиум Maestro мінбесі алынды, Wi-Fi нүктесі 30 ,  Персоналды компьютер ТИП 1 - 1 дана, Персоналды компьютер ТИП 2 – 16 дана, Персоналды компьютер ТИП 3 (Моноблок) – 30 дана, Ноутбук – 15 дана, Интерактивті проектор – 1 дана.

Колледжде бейне бақылау жүйесі 2014 жылдың қаңтар айында орнатылды. Оқу корпусында 29 бейнекамеражатақханада  18 бейнеокамера орнатылған.

 «Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің технологиясы және өндірісті ұйымдастыру» мамандығына 21 компьютер және 5  ноутбук алынды.

2017 жылы  колледжде  185 компьютер,оның ішінде  160 компьютер оқу  процесінде қолданадыБарлық компьютерлер Интернетке қосылды. 1 компьютерге – 5 студент.   10 кабинетте  электронды ресурстарды қолдануға мүмкіндік беретін презентациялық жабдық орнатылған  (10 дана интерактивті жабдық).  Білім беру процесінде 35 ноутбук қолданыста. Колледжде 3 компьютерлік кабинет, арнайы пәндерден 6 кабинет компьютерлер және ноутбуктармен жабдықталған. «Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің технологиясы және өндірісті ұйымдастыру», «Сүт өнімдерінің өндірісі» мамандығына TEKRI Motion екі модуль орнатылды по специал.  Конференц- залда мультимедиялық цифрлі мінбе орнатылды.

 

 

 

 

2.5   SWOT- талдау

 

S (Strenght) -  басымдық жақтар ( әлеуетті оң сыртқы факторлар)

W (weakness) – әлсіз жақтар (әлеуетті сыртқы жағымсыз факторлар)

-           білім беру қызметі нарығында тұрақты бедел;

-           аймақта сұранысқа ие мамандықтар бойынша кадрлар даярлау;

-           Жоғары деңгейде түлектердің бос уақытын қамту және жұмысқа орналастыру;

-           белсенді кәсіптік бағдарлау жұмысы және колледждің имиджін қалыптастыру бойынша ұдайы жұмыс жасау;

-           қашықтық мобильділік және IT технологияларды қолдану арқылы оқыту жағдайын ұсыну;

-           тұрақты жұмыс істейтін және жеткілікті кәсіби ұжым;

-            колледждің жақсы оқу-материалдық базасы;

-            әлеуметтік серіктестік және жұмыс берушілердің ұдайы артуы;

-           қаржылық тұрақтылық;

-           кадрларды даярлауды меңгеру және мобильділік, әлемдік нарыққа шығу;

 

-           мамандығы бойынша жұмысқа орналасудың, ЖОО-на түсудің жеткіліксіз деңгейі;

-           өндірістен ауыстырылған кәсіби кадрлар тапшылығы, оқытушылар және ӨО шеберлерінің жеткіліксіз тәжірибелік дағдылары;

-           мамандықтар, пәндер бойынша қағаз және цифрлі тасымалдауышта әдебиеттің жетіспеуі, жеке мамандықтар бойынша зертханалық базаның осал тұстары;

-           кадрларды даярлауда жұмыс берушілердің жеткілікті қатыспауы (шәкірақы, гранттар, ақылы тәжірибе);

-           жабдықты сатып алу үшін резервтік қаржы қорының болмауы, бюджет тарапынан жеткіліксіз деңгейде қаржыландыру;

-           ақылы негізде кадрларды даярлаудың болмауы;

-           оқыту мерзімі бойынша кадрларды ұзақ даярлау, жеке мамандықтар бойынша дуалдық оқыту үлгісінің болмауы.

O (opportunity) –  қолайлы мүмкіндіктер (әлеуетті оң сыртқы факторлар)

T (treat) – қатерлер (әлеуетті-жағымсыз сыртқы факторлар)

-          курстық даярлауды, қайта даярлауды және біліктілік арттыруды жүргізу;

-          түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу;

-         колледж оқытушыларының мемлекеттік және шетел тілдерінде оқу-әдістемелік әдебиетті әзірлеу және басып шығару мүмкіндігі;

-         оқытушыларды және студенттерді түрлі деңгейдегі ғылыми конкурстар мен басқа да шараларға қатыстыруға ынталандыру жүйесін әзірлеу;

-         демографиялық процестер  және көші-қоны жағдайлары

-         білім беру қызметтері нарығындағы бәсекелестік;

-         еңбек нарығында өзгермелі экономикалық жағдай, мамандардың көп болуы, 5 жылдан кейін жеке мамандықтарға сұраныстың болмауы;

әлеуметтік-экономикалық жағдайдың нашарлауы .

 

 

 

 

 

7. Стратегиялық бағыттар

 

Стратегиялық даму жоспарын жүзеге асыру үшін келесі стратегиялық бағыттар анықталған:

1 Білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ету

инновациялық білім беру жүйесін дамыту;

азық-түлік, қайта өңдеу, химиялық-технологиялық салалар үшін бәсекеге қабілетті, тәжірибелік бағытталған мамандарды даярлау;

«Баршаға арналған тегін кәсіптік-техникалық білім беру» жобасына қатысу;

білім беру қызметі сапасын бақылаудың заманауи механизмдерін қолдану (оқу-өндірістік тәжірибені ұйымдастыру, рейтинг, мемлекеттік аттестаттау, институционалдық және мамандандырылған аккредитация).

.Колледждің мақсаты ТжКБ мамандықтар бойынша кадрлар даярлау бағдарламаларын дамыту саласында заманауи қоғам және әлеуетті жұмыс берушінің еңбек нарығы қажеттілігін қанағаттандыратын деңгейге жету.2020 жылға дейін қазақ тілінде оқитын мамандықтар тізімі кеңейтіледі, ағылшын тілінде кадрларды жеке даярлау жүйесі енгізіледі.Кадрларды сапалы даярлау ғылым және техниканың соңғы жетістіктері, мамандығы бойынша тәжірибе жұмысы дағдыларының болуы, пәнаралық дағдылар, білім алушының кәсіпкерлік, әлеуметтік жауапкершілікті танымын қалыптастыратын заманауи білімді меңгеруінде.Жаңа мамандықтарды ашу қажеттілігі аймақтың экономикасының даму деңгейіне байланысты анықталады.

 

 

 

 

Мақсаты.1.  Білім беру бағдарламалары портфелін кеңейту.

 

Міндет. 1.1 ТжКБ мамандықтары санын арттыру.

Подготовка кадров Мамандықтарды даярлау

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 ТжКБ мамандықтары саны

11

8

9

11

12

 

Міндет 1.2 Қазақ тілінде және ағылшын тілінде жекелеп оқитын топтардың үлесін арттыру.

Кадрлар даярлау

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 Оқушылар саны

29

32

35

38

41

 

Міндет 1.3 Қашықтық технологияларды қолдану арқылы оқытуды жүзеге асыруды қамтамасыз ету.

кадрлар даярлау

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

ТжКБ мамандықтары саны

-

-

3

3

4

 

Мақсаты 2.  Колледжде білім алушылар санын ұлғайту.

 

Міндет 2.1 Білім алушылардың контингентін сақтауды қамтамасыз ету

Жылы

Білім алушылар саны

Шығарылым

Себепсіз оқуды босатқаны үшін шығарылған

  білім алушылардың жалпы санынан шығарылған %

сохр контингенттің сақталуы %

2015-2016

460

123

0

8%

92%

2016-2017

454

147

0

6%

94%

2017-2018

433

125

0

3%

97%

2018-2019

400

100

0

1%

98%

2019-2020

450

150

0

1%

99%

 

Міндет. 2.2. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алушыларды қабылдауды арттыру.

год

Мемлекеттік тапсырыс бойынша қабылдау

 9 сынып

11 сынып

Барлығы

өткен жылмен салыстырғанда арттыру немесе қысқарту

2015-2016

50

75

125

 

2016-2017

75

75

150

Арттыру 20%

2017-2018

100

50

150

 

2018-2019

125

50

175

 Арттыру %17%

2019-2020

175

25

200

Арттыру %14%

 

Мақсаты. 3. Оқытудың инновациялық технологияларын қолдану арқылы мамандықтардың санын арттыру.

 

Міндет 3.1. Инновациялық технологияларды қолдану арқылы мамандықтар санын арттыру.

жылы

Мамандықтар саны

инновациялық технологиялармен қамтылған мамандықтар саны

Мамандықтардың жалпы саны

2015-2016

11

3

28

2016-2017

8

3

38

2017-2018

9

7

78

2018-2019

11

10

91

2019-2020

12

12

100

 

Міндет 3.2. Түлектердің заманауи білімін, құзыреттілігі, тәжірибелік және тұлғалық дағдыларын қалыптастыру бойынша білім беру модулін жүзеге асыру  ( мамандарды даярлауда қолданатын модульді бағдарламалардың саны)

жыл

Мамандықтар саны

Қолданатын модульдік бағдарламалар саны

мамандықтардың жалпы саны

2015-2016

11

-

-

2016-2017

8

-

-

2017-2018

9

2

23

2018-2019

11

3

28

2019-2020

12

5

42

 

Міндет 3.3. Дуалдық оқытуды енгізу (дуалдық оқытумен қамтылған мамандықтар саны)

Кадрлар даярлау

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Қамтылған мамандықтар саны

3

3

3

4

5

 

2. Инженер-педагог қызметкерлердің ғылыми-инновациялық қызметін дамыту

 -кадрлардың біліктілігін арттыру(қайта даярлау, біліктілікті арттыру, педагогикалық тәжірибе диссимиляциясы, магистрлер диссертацияларын қорғау, ғылыми-зерттеу жұмысына қатысу);

 - тағам өнеркәсібі үшін мамандарды даярлау және қайта даярлау бойынша  базалық Құзыретті орталығын ашу;

 - ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру.

 

 

 

Мақсаты 1.   Педагогикалық  кадрлардың біліктілігін арттыру.

 

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Аттестаттау  өткен оқытушылар саны

14

23

12

14

4

 Жжәне бірінші санатты оқытушылар үлесі, %

55

45

45

50

55

Магистрлер үлесі, %

16

17

20

23

25

 

 

Мақсаты 2.  Оқытушылардың ғылыми қызметінің тиімділігін арттыру.

 

Задача 2.1 Әзірленген әдістемелік материалдың санын және сапасын арттыру.

 

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Электронды құралдар мен оқулықтар саны

5

5

5

5

5

резензиялар

5

5

5

5

5

лицензиялар

-

5

5

5

5

Әзірленген әдістемелік материалдар саны

1

12

12

12

12

Оның ішінде

 

 

 

 

 

ІSBN

-

-

4

5

6

-  рецензия

4

11

12

12

12

-  лицензия

-

-

1

1

1

ҚР БҒМ нұсқамалары

-

-

-

2

2

 

 

Міндет. 1.2 Ғылыми-практикалық конференцияларға қатысқан оқытушылар санын арттыру.

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 ғылыми-практикалық конференцияларға қатысқан оқытушылар саны

 

 

 

 

 

- облыстық

1

3

3

4

5

- республикалық

-

1

2

3

3

- халықаралық

-

-

1

2

3

 

Міндет. 1.3  Облыстық әдістемелік бірлестіктерге жетекшілік ететін ИПҚ саны.

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Облыстық әдістемелік бірлестіктерге жетекшілік ететін ИПҚ саны

2

3

3

4

4

 

Міндет 1.4 Мамандықтар бойынша тәжірибелік бағдарлау факультативтік курстарды әзірлеу және енгізу.

Мамандықтар бойынша әзірленген және енгізілген факультативтік курстар саны

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 «Сүт өнімдерінің өндірісі»

1

1

1

1

1

 «Тамақтандыру кәсіпорындары өнімдерінің технологиясы және өндірісті ұйымдастыру»

1

2

2

2

2

Құрылыс бұйымдары және құрастырмалар өндірісі»

-

-

1

1

1

 «Полимер өндірісінің технологиясы»

-

1

1

1

1

 «Экология және табиғатты қорғау қызметі (түрлері бойынша)»

-

-

-

1

1

«Автоматтандыру және меңгеру»

1

1

1

1

1

 

 

Мақсаты 3. Оқыту сапасын арттыру

Міндеті 3.1 Оқытушылардың 5 жылда 1 рет біліктілік курстардан 100% өтуін қамтамасыз ету. Арнайы пәндер оқытушыларының кәсіпорындарда тағылымдамадан өтуін қамтамасыз ету.

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Біліктілік арттырудан өткен оқытушылар саны

15

10

10

10

10

ҚР кәсіпорындарында тағлымдамадан өткен оқытушылар саны

8

8

8

8

8

Курстық дайындық/ шетелде тағлымдамадан өткен оқытушылар саны

1

1

1

1

1

 

Міндет 3.2 Облыстық, республикалық, халықаралық деңгейде оқытушылар тәжірибесін диссимиляциялау.

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Тәжірибесін жалпылаған оқытушылар саны

 

 

 

 

 

колледжішілік деңгей

12

10

10

10

10

- облыстық деңгей

 

1

1

1

1

-  республикалық деңгей

 

1

1

1

1

 халықаралық деңгей

 

10

3

3

3

 

Міндет 3.3 Оқытушылар оқу процесінде АКТ-технологияларды қолдануы.

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Оқытушылар оқу процесінде АКТ-технологияларды қолдануы.

65

80

100

100

100

 

Міндет 3.4  Оқу процесінде қолданылатын инновациялық технологиялар санын арттыру.

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

 инновациялық технологиялар саны

3

4

5

6

7

 

Мақсаты 4. Азық-түлік өндірісі үшін кадрларды даярлау және қайта даярлау бойынша «Құзыреттілік Орталықты» ашу.

Жобаны дайындау (2016-2017 оқу жылы)

Заявка в МОН РК ҚР БҒМ өтініш (2017-2018 оқу жылы)

 

  1. 3Жастардың тұлғалық даму саясаты:

 - рухани-адамгершілік құндылықтарды, жалпы ұлттық партиоттық “Мәңгілік Ел”идеясын және салауатты өмір салты мәдениетін нығайту;

- кәсіптік және әлеуметтік құзыретті, өзіне сенімді, бәсекеге қабілетті азаматты және патриотты тәрбиелеу;

Мақсаты 1. 2016-2017 оқу жылынан бастап тәрбие жұмысында «Мәңгілік ел» концепциясын әзірлеу және жүзеге асыру.

Мақсаты. 2. Оқушылардың сыныптан тыс бос уақытын қамтуды арттыру.

Міндет. 1. Колледжде үйірме сандарын арттыру арқылы оқуға қызығушылық арттыру

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Үйірме саны

12

12

13

15

18

 

Міндет. 2.2   Жүйелі негізде қаланың түрлі ұйымдарымен серіктестік орнату.

Тәрбие қызметі міндеттерін жүзеге асыру мақсатында колледж түрлі ұйымдармен серіктестік ұйыдастырылды.

Міндет 2.3 Колледж оқушыларының шығармашылық әлеуетін дамыту, «Поколение плюс» мәдени  жобасын жүзеге асыру.  Түрлі деңгейде конкурстар мен фестивальдерге қатысу.

Міндет 2.4  Колледж студенттерінің патриоттық сезімін және азаматтық белсендігін нығайту.

 Волонтерлер қозғалысын, патриоттық қозғалысты қамту.

Міндет 2.5 Салауатты өмір салтын қалыптастыру. Спорттық секцияларға қатысатын студенттер санын арттыру.

                                              

Мақсат 3. Қылмыс және деструктивті мінез-құлықтың алдын алу іс-шараларының тиімділігін арттыру.

Міндет 3.1  Колледж студенттері арасында құқық бұзушылық санын азайту.

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Құқық бұзушылық саны

1

1

0

0

0

 

Міндет 3.2 Колледжде ішкі бақылауда тұрған студенттер санын азайту.

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Ішкі бақылауда тұрған студенттер 

%

3

3

2

2

1

 

4. Халықаралық серіктестік және стратегиялық серіктестік:

 әлеуметтік серіктестіктермен қарым-қатынасты кеңейту;

 «Құзыреттілік орталығы» шеңберінде халықаралық ынтымақтастықты дамыту (Ресей Федерациясы, ҚХР, Норвегия, Ұлыбритания және басқа);

Мақсаты 1. Жаңа жобаларды жүзеге асыру және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту арқылы халықаралық бастамаларды дамытуды қолдау.

 

Міндет 1.1.  ТМД және шетел мемлекеттерінің оқу ұйымдарымен стратегиялық серіктестік орнату және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

халықаралық келісімшарт саны

1

2

3

4

5

 

Міндет 1.2.  Колледж базасында шетел серіктестерінің қатысуымен іс-шаралар ұйымдастыру

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Іс-шаралар саны

-

-

-

1

1

 

Міндет 1.3. Шетелде, колледж базасында тағлымдама және кадрларды даярлау бағдарламасын жетілдіру, шетел серіктестерін қатыстыру.

Кадрлар даярлау

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Шетелде тағлымдама , қайта даярлау курстарын өткен педагогтар

1

1

1

1

1

 

5 Менеджмент және колледж инфрақұрылымын дамыту:

10 үздік колледжі қатарына кіру;

Қазақстан Республикасының  100 үздік колледжі қатарына кіру;

Оқу процесін қамтамасыз ету бойынша сапалы жаңғырту және материалдық-техникалық базасын нығайту;

 Колледжді басқару жүйесін тиімді ұйымдастыру.

 

          Басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру, колледж қызметкерлерін дамыту және оқыту адами ресурстарды меңгерудің басымды бағыттарының бірі.Бірнеше жылда кадрлардың біліктілігін арттыру, атап айтқанда курстардан өту, білімін жетілдіру, әдістемелік жұмыс жүйесін қалыптастыру  қолға алынды.

Мақсат 1. Аймақта колледждің ықпалын кеңейту.

 

Міндет 1.1  Облыстың барлық қалалары мен аудандарында колледждің танымалдығын қамтамасыз ету.

Іс-шаралар

Кезең

1. Колледж қызметін көрсетуде нарық талдауын және маркетинг іс-шараларын құру.

Весь период

2. Бизнес басшылыры, жергілікті білім беру органдарымен келісімшарт, меморандум, келіссөздер жасау мақсатында іскерлік қарым-қатынас орнату.

Ұдайы

3.Конференциялар, көрме, форумдарға қатысу

Барлық кезең

4. Білім алушылардың шығармашылық әлеуетін дамыту, рухани-адамгершілік тәрбиелеу іс-шаралары (волонтер қозғалысы, жәрдем акциясы, флеш-моб)

 Барлық кезең

5.Оқушыларды жұмыс беруші колледж түлектерімен, табысты бизнесмендермен кездестіру.

Барлық кезең

 

 

Мақсат 2. Кәсіптік ұйымдастыру бойынша жұмыс жүйесін жетілдіру.

 

Міндет1. Кәсіптік бағдарлау жұмысының маркетингтік жоспарын әзірлеу.

 

Іс-шара

кезең

1. Кәсіптік бағдарлау жұмысының жоспарын әзірлеу.

Жыл сайын

2. Кәсіптік бағдарлау жұмысын талдау

Жыл сайын

3.Өзара байланыс жүйесін құру

Барлық кезеңде

4. Контингентті қабылдауды ұйымдастыру жүйесін әзірлеу

Ұдайы

 

 

Мақсаты 1 Кадрларды басқарудың заманауи жүйесін жасау.

 

Міндет 1.1.  Кадрларды іздестіру, тарту және іріктеу жүйесін дамыту (ұйымдармен қарым-қатынасты дамыту).

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Ұйымдар және веб-сайты

Жұмыспен қамту орталығы,

ТЖГ,

колледждің веб-сайты

Жастар еңбек биржасы, ПМУ түлектерін жұмысқа орналастыру бөлімі

нур.кз жұмысы,

   ПМПИ, ИнЕУ түлектерін жұмысқа орналастыру бөлімі

 «Сталь-монтаж» кадрлар агенттігі

қала және  республикада басқа кадрлар агенттігі

 

Міндет 1.2.Басқарушы және ғылыми-педагогикалық кадрлар резервін қалыптастыру және дамыту.

Міндет 1.3. Жас кадрлардың кәсіби өсуіне жәрдем беру бағдарламасын жүзеге асыру.

Міндет 1.4.Кадрларды моральдік және материалдық көтермелеу арқылы ынталандыру.

Міндет 1.5. Оқытушылар жұмысы тиімділігінің өзекті жүйелерін енгізу, колледждің корпоративтік мәдениетін жетілдіру.

Міндет 1.6. Еңбек ұжымында қолайлы жағдай жасау.

Міндет 1.7.  Қызметкерлердің үш тілді білуін талап ету.

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

3 тілде сабақ беретін педагогтар саны

1

2

3

4

5

 

 

Мақсат 2.  Қазіргі заманғы кітапхана қорын құру.

 

Міндет 2.1 Кітапхананы қажетті кітап қорымен қамтамасыз ету.

 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Шығыс, кіріс

мың. тнг

1178

2121

5229

3000

3100

 

 Міндет 2.2 Жоғары жылдамдықты  интернетті қосу үшін қосымша компьютерлер сатып алу.

Іс-шаралар

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1.Жаңа компьютерлер сатып алу

29

-

-

20

50

2.Интернетке қосу

185

185

185

205

255

 

Міндет 2.3 Кітапханадағы әдебиетті электронды тасымалдағышта жасау.

Іс-шаралар

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1.Электронды оқулықтар сатып алу (саны, дана)

5

29

12

20

25

2.Әдебиет қоры, саны (саны, дана)

7

11

13

17

22

 

Мақсат 3. Колледж жатақханасында тұру үшін оқушыларға қолайлы жағдай жасау.

 

Міндет 3.1 Жатақханада жөндеу жұмысын жүргізу және тұру жағдайын жақсарту (мың.тенге)

Іс-шаралар

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

1.Жөндеу жұмысына қаржы бөлу

4200

3502

3750

4000

4300

2.Жиһаз және мүлік сатып алу

12350

13500

15600

17000

18000

 

Мақсат 4 Білім алушыларды тамақтандыру шараларын ұйымдастыру.

 

Міндет 4.1 Білім алушыларды тамақтандыру сапасын арттыру және ас мәзірін толықтыру.

Міндет 4.2 Тамақтандыруды тексеру бойынша тұрақты комиссия құру және есеп беруді басшылық кеңесінде тыңдау.

Міндет 4.3  Асхананың кәріс және қосымша бөлмелерінде жөндеу өткізу.

 

Мақсат 5.   Білім беру, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметті қамтамасыз ету үшін инфрақұрылымдық кешенді жүйелі дамыту.

 

Міндет 5.1 Оқу ұйымының материалдық-техникалық базасын жетілдіру

Іс-шаралар

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

МТБ нығайтуға қаржы бөлу,

мың.тенге

6393

15000

16500

17200

18500

зертханалар санын арттыру және олардың жасалуын қамтамасыз ету (саны)

13

15

16

16

16

оқу процесін ұйымдастыру үшін қосымша компьютерлер сатып алу (саны)

29

-

-

20

50

спорттық-сайықтыру жұмысының оқу базасын нығайту (мың. тнг)

112

155

195

300

500

 

 

 

 

8. Тәуекелді басқару жүйесі.

 

Тәуекел түрлері

Ықпал

Мүмкіндік

 Тәуекелді шарасы

1. Басқарушы тәуекел

 

жоғары

орта

ҚР Білім беру заңнамасында, стандарттағы өзгерістер, лицензия талаптары бойынша ұдайы мониторинг

2.Қаржылық тәуекел

-          әлеуметтік-экономикалық жағдайдың шиеленісуі.

-          еңбек нарығында өзгертпелі экономикалық жағдай, мамандар санының өсуі, 5 жылдан кейін жеке мамандықтардың сұранысы болмауы

жоғары

жоғары

 - Қаржыландырудың қосымша көзі

· кадрларды алдын ала даярлау үшін еңбек нарығын талдау

·ҚР заңнама базасы мониторингі

· халықтың кірістер мониторингі

3. Бәсекелестіктің арту тәуекелі

-         білім беру қызметі нарығында бәсекелестік

жоғары

орта

· кадрларды сапалы даярлауды жетілдіру, жаңа технологиялар  және әдістерді енгізу;

·мектеп және ата-аналармен бірлесу арқылы үздіксіз кәсіптік бағдарлау жүйесін жасау;

·колледждің серіктес мектептері қасында бейінді сыныптар ашу;

4.Демографиялық тәуекел

-         демографиялық процестер және көші-қоны жағдайлары.

 

орта

жоғары

·9-11 сыныптар контингентін зерттеу бойынша аудандық және қалалық білім беру бөлімдерімен өзара әрекет жасау

· облыс тұрғындары аймақ шегінен кетуін бақылау

5.Басқарушы тәуекел

 

жоғары

жоғары

· нақты жұмыс бөлімі үшін өкілеттікті және жеке жауапкершілікті үйлестіру;

· стратегияның негізгі ережелерін түсіндіру үшін жұмыс топтарын құру;

· педагогикалық кеңес, әдістемелік бірлестік отырыстары, циклдік комиссияның жеке нәтижелерін талқылау;

· журналдар, аттестаттауды талдау негізінде қойылған мақсаттар және міндеттердің жоспарлы және нақты көрсеткіштерінің ай сайынғы мониторингі;

· оқытушылардың және оқушылардың жоғары көрсеткіштерге жету уәждемесі (моральдік және  материалдық);

·Курстық даярлық, тағлымдама, өзін-өзі жетілдіру, конкурстарға қатысу арқылы оқытушылар мен ӨО шеберлерінің біліктілігін арттыру;

· ақырғы нәтижеге қол жеткізуде ортақ жауапкершілік үшін шешім қабылдау және жағдай жасауда ұжымды тарту .

 

 

 

Қорытынды

 

      Колледж стратегиясын жүзеге асыру жоспарланған мақсатқа жеткізуді және еңбек нарығында сұранысқа ие, сапалы мамандарды даярлауды қамтамасыз етеді.

      Стратегияның негізгі көрсеткіштерін орындау барысында оқу-тәрбие процесін жоспарлы және біртіндеп жетілдіру қамтамасыз етіледі, бұл өз ретінде заман, қоғам, ата-аналар, оқушылар талаптарына сәйкес келетін кадрлар даярлауды ұйымдастыру процесіне оң ықпал жасайды.

     Жаңа мамандықтарды ашу, оқу-материалдық базаны нығайту білім алушылар контингентін арттыруға жағдай жасайды және колледждің аймақтық ТжКБ жүйесінде беделді орын алуына мүмкіндік береді.

 
© 2008 Павлодарский технологический колледж